ZDJĘĆ NIEOSTRYCH URATOWAĆ SIĘ NIE DA

Jak unikać opisanych błędów? Używać jedynie filtrów czystych i o nie uszkodzonej powierzchni. W wypadku filtrów klejonych należy przed założeniem na obiektyw sprawdzić, czy nie występuje zmętnienie folii żelatynowej między szybkami, częściowe rozklejenie filtru lub też czy nie ma baniek powietrza pomiędzy folią a szybkami.

Niemniej ważne jest staranne zakładanie filtrów na obiektyw. Filtry wkręcane na gwint będą zawsze ustawione prawidłowo w stosunku do osi optycznej obiektywu. Natomiast filtry nasadzone nie dają takiej gwarancji. Zależnie od stanu oprawki i dbałości fotografującego mogą tu zachodzić różne odchylenia. Należy więc dbać o to, aby oprawka weszła jak najgłębiej i oparła się całym swoim obwodem o przedni pierścień obiektywu. Wymiar oprawki musi być dopasowany do obiektywu. Oprawka luźna stwarza większe niebezpieczeństwo krzywego jej nasadzenia.

W wypadku użycia soczewek nasadkowych również trzeba dbać o to, aby ich oś optyczna pokrywała się z osią optyczną obiektywu. Gwarancję właściwego ustawienia dają jedynie soczewki fabryczne, produkowane do określonego typu aparatu. W wypadku soczewek dorabianych we własnym zakresie należy dbać o to, aby pracę taką wykonał zakład optyczny o odpowiednim wyposażeniu. Wówczas będziemy mieli pewność, że soczewka została wycentrowana i prawidłowo osadzona w oprawce. Przy zdjęciach przez soczewki nasadkowe nie należy nigdy używać pełnej przysłony obiektywu, lecz trzeba przymknąć ją przynajmniej do wartości 8 lub 11.

Zdjęć nieostrych uratować się nie da. Jeżeli jednak nieostrość ta jest minimalna, a zdjęć nie powiększamy, można założyć, że zostanie ona nie zauważona. W związku z użyciem filtrów powstawać mogą jeszcze inne wady zdjęć polegające na niepożądanych zmianach i odchyleniach od normalnego przełożenia barw fotografowanego przedmiotu na skalę walorów czarno-białych. Wady te zostały omówione na str. 111 tej książki.

Categories: Fotografia

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>