BŁĘDY WYSTĘPUJĄCE PRZY ZDJĘCIACH REPRODUKCYJNYCH CZ. II

W wypadku gdy jeden brzeg reprodukowanego dokumentu wychodzi na zdjęciu ostro, a drugi jest nieostry – oznacza to, że płaszczyzna tego dokumentu i płaszczyzna negatywu w aparacie nie były w stosunku do siebie idealnie równoległe. Należy pilnie przestrzegać tej równoległości: jej brak powoduje ponadto deformacje perspektywiczne obrazu. Konieczne jest też użycie niewielkiego otworu przysłony, a tym samym zwiększenie głębi ostrości.

Prześwietlone reprodukcje kreskow’e można poprawić, osłabiając je w zwykłym osłabiaczu Farmera opisanym na str. 53. Nie zawsze prowadzi to jednak do rezultatów zadowalających, dlatego lepiej jest powtórzyć zdjęcia.

Nieostrość całej powierzchni zdjęcia w wypadku reprodukcji oznaczać może zarówno złe nastawienie tej ostrości przed zdjęciem, jak i niestabilność aparatu w czasie ekspozycji. Pierwszy wypadek jest raczej rzadki, ponieważ do reprodukcji z reguły używamy lustrzanek jednoobiektywowych, gdzie ostrość można przecież nastawić na matówce. Źródłem błędu może tu być jedynie omyłka fotografującego, nie umiejącego uchwycić maksymalnej ostrości często dosyć ciemnego obrazu na matówce. Dlatego też ostrość należy nastawiać zawsze przy pełnym otworze przysłony, a dopiero przed zdjęciem przymknąć ją do uprzednio ustalonej wartości. Ponadto w celu ułatwienia sobie oceny ostrości można użyć do jej nastawiania jakiejś planszy wzorcowej, np.

Biedy zdjęciowe kartki z czasopisma drukowanego na kredowym papierze, gdzie litery są intensywnie czarne i mają odpowiednio ostre kontury. Planszę tę kładziemy wprost na reprodukowany dokument czy też rysunek.

Niestabilność aparatu w czasie dokonywania zdjęcia wTynika z malej sztywności kolumny reprodukcyjnej, kiedy drgnięcie może być spowodowane wstrząsem pochodzącym z mechanizmu aparatu. Wstrząs ten jest skutkiem szybkiego ruchu lusterka oraz roletek migawki szczelinowej, w jaką wyposażona jest większość lustrzanek jednoobiektywowych. Odpowiednia sztywność umocowania aparatu na kolumnie reprodukcyjnej skutecznie przeciwdziała temu wstrząsowi. Przy wyzwalaniu migawki użyjemy długiego wężyka spustowego, aby ruch ręki naciskającej guzik spustowy aparatu nie przeniósł się na sam aparat. Jest to szczególnie ważne z tego względu, że większość zdjęć reprodukcyjnych naświetlamy na czas.

Categories: Fotografia

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>