NIEKORZYSTNE WYPADKI PRZEŁOŻENIA BARW NA SKALĘ WALORÓW CZARNO-BIAŁYCH

Poszczególne barwy po sfotografowaniu na materiale światłoczułym czarno-białym odtwarzane są w postaci walorów o różnym stopniu szarości. Zdarza się często, że dwie różne barwy oddane zostaną w tym samym walorze i będą na zdjęciu miały ten sam stopień szarości. Jeżeli przedmiot o kolorze odpowiadającym jednej z tych barw znajdzie się na tle posiadającym kolor tej drugiej barwy, wówczas na zdjęciu przedmiot po prostu zniknie, nie będzie go można odróżnić od tła.

Nie zawsze można przewidzieć, jakie odcienie poszczególnych barw oddane zostaną na zdjęciu w tym samym stopniu szarości. Każdy rodzaj emulsji dać może odmienne efekty. I tak np. jedna z emulsji ortopanchromatycznych oddaje dwTa różne kolory, a mianowicie pomarańczowy i niebiesko-zielony w tym samym tonie szarości: jeżeli na tej emulsji sfotografujemy osobę ubraną w pomarańczowy sweter i ustawioną na tle niebiesko-zielonej ściany, wówczas osoba ta zniknie na zdjęciu, nie będzie można odróżnić jej od tła.

Jak uniknąć takich niepożądanych efektów? Należy przy dokonywaniu zdjęcia użyć odpowiedniego filtru barwnego, który skon- trastuje nam przedmiot w7 stosunku do tła. Filtr pomarańczowy rozjaśni sweter, a przyciemni ścianę, filtr niebieski natomiast przeciwnie, rozjaśni ścianę, a przyciemni sweter.

Pamiętajmy przy tym, że użycie filtrów zmienia nam charakter tonalny całego zdjęcia, co może być czasem niekorzystne. Dlatego też w wypadku szczególnie ważnych zdjęć należałoby dokonać wstępnych prób. Do najprostszych z nich należy popatrzenie na fotografowany przedmiot poprzez filtr, który mamy zamiar użyć do zdjęcia. Wyraźnie można wówczas zaobserwować wszelkie rozjaśnienia i przyciemnienia odpowiednich barw. To nam da wstępne rozeznanie. Najlepszym sposobem sprawdzenia jest jednak dokonanie próbnych zdjęć.

Categories: Fotografia

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>