ZBYT WIELKIE KONTRASTY ŚWIETLNE FOTOGRAFOWANEGO PRZEDMIOTU CZ. II

Podstawowym sposobem wyzbycia się w swoich zdjęciach tego typu błędów jest unikanie motywów o zbyt wielkich kontrastach świetlnych. Jeżeli to jest niemożliwe, wówczas należy w miarę możliwości starać się o zmniejszenie tych nadmiernych kontrastów. Przy zdjęciach pod światło radzimy sobie, podświetlając nasz obiekt promieniami światła odbitymi od ekranu zwanego odbijającym. Ekran taki może stanowić jakakolwiek biała płaszczyzna umieszczona obok aparatu. Płaszczyzna ta przyjmuje promienie światła padającego w kierunku aparatu (oświetlenie typowe dla zdjęć pod światło), a następnie odbija je w kierunku fotografowanego przedmiotu.

Tak postępujemy np. przy wykonywaniu portretów osób, które z jakichkolwiek względów musimy lub chcemy fotografować pod światło. W tym samym celu możemy użyć też lampy błyskowej, która, ustawiona obok aparatu, świetnie nadaje się do rozjaśnienia wspomnianych cieni. Innym jeszcze sposobem jest użycie wysokoczułych materiałów negatywowych. Materiały te, mające z natury bardziej płaską gradację, pozwolą nam na pewne złagodzenie kontrastów fotografowanego obiektu. Wywoływacz drobnoziarnisto-wyrównawczy da nam dalsze zmniejszenie kontrastów. Wszystkie te sposoby mogą jedynie złagodzić skutki nadmiernych kontrastów świetlnych, ale nie mogą ich usunąć. Fotografując przy oświetleniu kontrastowym, trzeba zdecydować się, co dla nas jest ważniejsze – szczegóły w cieniach czy też szczegóły w światłach. Jednego i drugiego nie da się osiągnąć jednocześnie. Dokonujemy więc pomiaru ekspozycji na cienie lub na światła i według tego ustalenia naświetlamy zdjęcie.

Categories: Fotografia

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>