WADLIWA SYNCHRONIZACJA OTWARCIA MIGAWKI

Najogólniej mówiąc, celem synchronizacji migawki i lampy błyskowej jest wyzwolenie błysku dokładnie w tym samym momencie, w którym otworzy się migawka. Dzięki temu można fotografować, używając krótkich czasów otwarcia migawki również przy zastosowaniu światła błyskowego. Wszelkie niedokładności tej synchronizacji prowadzą jednak do poważnych błędów na zdjęciach. Ponieważ istnieją dwa podstawowe typy migawek (centralna i szczelinowa) oraz dwa rodzaje lamp błyskowych, a mianowicie elektronowa i spaleniowa, to rozmaite mogą być przyczyny błędu objawiającego się w podobny sposób.

Na rys. 13 mamy przedstawiony przebieg błysku obu typów lamp błyskowych. Lampa spaleniowa, oznaczona literą M, ma stosunkowo dużą bezwładność. Od momentu włączenia prądu elektrycznego w jej obwód zapłonowy do osiągnięcia pełnego natężenia światła mija pewien czas. Podobnie też, aby wypromie- niować całą energię świetlną zawartą w jej błysku, potrzebuje ona stosunkowe długiego czasu wynoszącego średnio od 1/20 do 1/100 sek. Lampa elektronowa natomiast, oznaczona literą X, nie ma praktycznie bezwładności i cała jej energia błysku wyzwala się w momencie włączenia, i to w krótkim odcinku czasu wynoszącym od 1/300 do 1/10 000 sek.

Migawka centralna otwiera się, stopniowo powiększając swój otwór od najmniejszej aż do pełnej średnicy. Tym niemniej już od pierwszego momentu otwierania się migawki obraz pada na całą powierzchnię formatu zdjęcia. Przy zamykaniu się migawki proces przebiega odwrotnie – jej otwór stopniowo zmniejsza swoją średnicę. W migawce szczelinowej najpierw jedna roletka (przebiegająca blisko błony światłoczułej) odsłania stopniowo pole zdjęcia, a po upływie określonego ułamka sekundy druga roletka przebiega w tym samym kierunku i stopniowo zasłania to pole. Przy dłuższych czasach naświetlania następuje taki moment, w którym całe pole zdjęcia jest odsłonięte. Przy krótszych czasach ekspozycji pierwsza roletka nie zdoła jeszcze odsłonić całego pola zdjęcia, gdy już druga zaczyna je z powrotem zasłaniać. Wówczas naświetlenie zdjęcia polega na tym, iż wzdłuż formatu zdjęcia przebiega wąska szczelina.

Categories: Fotografia

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>