ZACINANIE SIĘ MIGAWKI CENTRALNEJ

Ta wada migawki objawiać się może w rozmaity sposób. Najczęściej będzie to ciemna, okrągła plama w środku negatywu. Plama ta rozlewa się od środka ku brzegom obrazu, przy czym im bliżej brzegów, tym staje się mniej intensywna (patrz fot. 10). Oznacza to, że migawka zacina się w ostatnim stadium swego ruchu, czyli po prostu nie domyka się. Listki (sektory) migawki, wykonane z cienkiej blachy stalowej, mogą posiadać na swojej powierzchni jakieś minimalne nierówności lub zadziory, które zaczepiając o siebie nie pozwalają im zamknąć się całkowicie. Najczęściej przyczyną zacinania się migawki mogą być dodatkowe opory i tarcia w samym mechanizmie napędu listków spowodowane zanieczyszczeniami. Takie zacięcia powodują, że po zrobieniu zdjęcia migawka nie odcina całkowicie dopływu światła do wnętrza aparatu, co jest właśnie celem migawki, lecz pozostawia niewielki otwór, przez który (pomiędzy nie domkniętymi łist- kami) światło przenika do aparatu. Nawet gdy otworek taki jest niewielki, światło powoli zaświetla błonę, na której poprzednio naświetlono obraz. Jeżeli błona po wykonaniu zdjęcia została zaraz przesunięta o jedną klatkę, zaświetleniu ulega ta następna klatka. Okrągły kształt plamy wynika ze zbliżonego do koła otworu pomiędzy listkami migawki. Jeżeli mamy zwyczaj zaraz po wykonaniu zdjęcia zakładać na obiektyw kapturek, za- świetlenie może być stosunkowo niewielkie. Gdy jednak taki aparat pozostawimy z odsłoniętym obiektywem przez dłuższy czas, zaczernieniu może ulec cała powierzchnia obrazu.

Silniejsze lub słabsze zaświetlenie całej powierzchni negatywu spowodowane może być też innym rodzajem nieszczelności migawki centralnej. Listki wprawdzie zamykają się całkowicie i nie pozostawiają żadnego otworu pośrodku, jednak wskutek zbyt słabego zachodzenia poszczególnych listków na siebie oraz niedokładnego przylegania ich do siebie światło przedostaje się do wnętrza aparatu pomiędzy listkami. Jest to światło rozproszone, a nie jak poprzednio kierunkowe i dlatego też zaświetla mniej więcej równomiernie całą powierzchnię negatywu. Jednocześnie jednak jest ono dużo słabsze i wymaga dłuższego czasu, aby spowodować na błonie odpowiednio silne zaczernienie zwane też zadymieniem. Warto przy tym podkreślić, że najczęściej taka nieszczelność występuje tylko po napięciu migawki, rzadziej zaś po jej zwolnieniu. Zdarzają się i takie wypadki, gdy nieszczelność istnieje niezależnie od tych okoliczności. Nieszczelność migawki wskazuje zawsze na jej uszkodzenie.

Categories: Fotografia

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>