WADLIWA SYNCHRONIZACJA OTWARCIA MIGAWKI CZ. III

Inny wypadek zajdzie wówczas, gdy zdjęcie będzie wyraźnie nie doświetlone, przy czym wyklucza się wadliwy dobór przysłony. Oznacza to, że błysk nastąpił w momencie, gdy migawka centralna nie otworzyła się jeszcze całkowicie, a więc znaczna część energii świetlnej błysku nie mogła wpaść do wnętrza aparatu. Przy lampie spaleniowej oznacza to zbyt duże wyprzedzenie zapłonu. Jeżeli w grę wchodziła migawka szczelinowa i lampa spaleniowa, nie doświetlone zdjęcie oznaczać może również przesunięcie punktu zapłonu lampy w ten sposób, że większa część energii świetlnej błysku przypadnie na czas, gdy migawka jeszcze się nie otworzyła lub też już jest zamknięta. Przebieg błysku lampy elektronowej ma taki charakter, że nie może spowodować opisanego błędu. Lampa ta da nam albo prawidłowo naświetlone zdjęcie, albo też przy przesunięciu momentu zapłonu zdjęcie będzie w ogóle nie naświetlone.

Dalszy z możliwych błędów objawi się w ten sposób, że na zdjęciu uzyskamy naświetlony tylko wąski w porównaniu z formatem zdjęcia pasek. Jest to błąd typowy dla migawki szczelinowej. We wszystkich wypadkach będzie on oznaczał użycie zbyt krótkiego czasu migawki. Po prostu migawka nie otwiera się wówczas całkowicie, a zdjęcie naświetlane jest szczeliną. Im krótszy wybraliśmy czas, tym węższa będzie ta szczelina. Odmianą opisywanego błędu jest naświetlenie nie wąskiego paska, lecz większego lub mniejszego fragmentu zdjęcia z jednej strony. Przyczyną może tu być za wczesny lub za późny zapłon lampy spaleniowej, i mimo użycia odpowiednio długiego czasu migawki, w którym otwiera się ona całkowicie, błysk tak rozłoży się w czasie, że w tym momencie fragment negatywu będzie zasłonięty bądź przez jedną, bądź przez drugą roletkę. Czasem na skutek nałożenia się na siebie ruchu roletki oraz fragmentu krzywej przebiegu błysku lampy spaleniowej naświetlony fragment obrazu będzie wykazywał nierównomierne zaczernienie w kierunku ruchu roletek. Wypadek ten oznaczać będzie przesunięcie momentu zapłonu lampy, tak że wypada on zbyt wcześnie lub zbyt późno.

Categories: Fotografia

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>