JAK USUNĄĆ SKUTKI NIEDOŚWIETLENIA ZDJĘĆ?

Przy zdjęciach we wnętrzu zdarzają się sytuacje, w których zwykły światłomierz fotoelektryczny nie reaguje wcale, bądź też wychyla się tak nieznacznie, że dokładność jego pomiarów staje się więcej niż wątpliwa. W takich wypadkach należy użyć do pomiaru światłomierzy o wysokiej czułości, wyposażonych w foto- opór z siarczku kadmu. Reagują one nawet na tak słabe oświetlenie, jakie np. daje księżyc w bezchmurną noc. Przyrządy te jednak zarówno ze względu na wysoką cenę, jak też i trudności w zdobyciu ich na naszym rynku raczej nie wchodzą w rachubę w praktyce fotoamatora.

Dlatego też jeżeli chcemy fotografować zabytkowe, a przy tym dosyć ciemne wnętrza, musimy posłużyć się specjalnymi tabelkami naświetlań. Tabelki takie można znaleźć w książkach fotograficznych, poświęconych specjalnie zagadnieniu fotografowania dzieł sztuki. Tabelki te, ułożone na podstawie bogatej praktyki i licznych prób, spełniają swoją rolę i dobrze zastępują światłomierz pod warunkiem, że użyte zostaną jedynie w7 takich sytuacjach oświetleniowych, dla jakich zostały opracowane. Poza tymi sytuacjami i poza granicami, jakie nakreślił im ich twórca, nie należy spodziewać się pozytywnych wyników. Szczególnie od- nosi się to do takich np. wypadków, jak jednoczesne użycie do zdjęć światła słonecznego i światła sztucznego, czyli światła mieszanego, Wówczas najbardziej miarodajny będzie jednak pomiar światłomierzem. Jest to tym łatwiejsze, że wprowadzenie światła sztucznego oznacza zazwyczaj jaśniejsze niż normalnie oświetlenie fotografowanego wnętrza, a co za tym idzie – ułatwia dokonanie pomiaru.

Jak usunąć skutki niedoświetlenia zdjęć? Trzeba sobie od razu powiedzieć, że zdjęć takich uratować się nie da. Przedłużanie czasu wywoływania ponad normę doprowadzi jedynie do zwiększenia kontrastowości negatywu, co uniemożliwi uzyskanie z niego poprawnego technicznie pozytywu. Jeżeli czas ten będzie bardzo długi, wówczas negatyw wykaże silne zadymienie, nie mówiąc już o zwiększonym jego ziarnie. Stosowanie wzmacniacza chemicznego obrazu również jest bezcelowe. Wzmacniacz powiększy jedynie zaczernienie miejsc naświetlonych, natomiast w cieniach nie da żadnych szczegółów rysunku, ponieważ w tych miejscach emulsja nic nie zarejestrowała.

Categories: Fotografia

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>