OGÓLNE ZADYMIENIE NEGATYWU CZ. II

Jak uniknąć zadymienia negatywów? Poza przestrzeganiem tych wszystkich wskazań, które wynikają z warunków przechowywania, obchodzenia się i wywoływania błon fotograficznych i które są opisane już w innych rozdziałach, trzeba zwrócić szczególną uwagę na postępowanie w ciemni. Otóż błony fotograficzne muszą zawsze znajdować się w zupełnej ciemności, toteż wszystkie czynności – ładowanie kasetek, zakładanie naświetlonej błony do koreksu itp. – zawsze wykonujemy w absolutnej ciemności. Dopiero po zamknięciu kasetki czy też koreksu możemy zapalić światło. Proces wywoływania przeprowadzamy zawsze na czas i nie stosujemy już dziś wzrokowej kontroli tego procesu. Wystarczy przeprowadzenie kilku prób, aby później móc zawsze uzyskać te same wyniki. Przyjmujemy zasadę stałych i standardowych warunków wywoływania i do nich dostosujemy sposób naświetlania naszych zdjęć.

Negatywy wykazujące ogólne zadymienie można ratować jedynie przy użyciu osłabiacza Farmera, przy czym korektę tę przeprowadzać nadzwyczaj ostrożnie, aby nie naruszyć struktury samego obrazu na negatywie, ponieważ proces osłabiania jest nieodwracalny. Niewielkie zadymienie nie przeszkadza zresztą w uzyskaniu poprawnych pozytywów.

Categories: Fotografia

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>