FOTOGRAFOWANIE OBIEKTYWAMI WYMIENNYMI O ROŻNYCH OGNISKOWYCH

Przy fotografowaniu wymiennymi obiektywami o różnych ogniskowych uzyskujemy niejednakowo naświetlone klatki negatywu, mimo iż przed dokonaniem zdjęć ustaliliśmy warunki ekspozycji przy użyciu światłomierza fotoelektrycznego i mimo że światłomierz działał bez zarzutu.

Przyczyną tego jest różnica kątów widzenia pomiędzy światłomierzem a obiektywami o różnych ogniskowych. Przy po- miarze dokonywanym z miejsca, gdzie ustawiony jest aparat fotograficzny, różnice te mogą być źródłem dość dużych błędów.

Kąt widzenia światłomierza fotoelektrycznego zbliżony jest do kąta widzenia obiektywu standardowego i wynosi zazwyczaj od 55 do 60°. W wypadku obiektywu o dłuższej ogniskowej jego kąt widzenia jest mniejszy, i to tym mniejszy, im dłuższa ogniskowa. Przy użyciu takiego obiektywu i pomiarze światła odbitego od fotografowanego przedmiotu, pomiarze dokonywanym z położenia aparatu fotograficznego, okaże się, że światłomierz obejmuje znacznie większą przestrzeń niż obiektyw aparatu. Taki pomiar może być więc obarczony poważnym błędem. Światłomierz bowiem całkuje światło dochodzące do niego, odbite zarówno od fotografowanego przedmiotu, jak również i od tła, na którym znajduje się ten przedmiot. Jasne tło spowoduje, że światłomierz pokaże zbyt optymistyczne warunki ekspozycji. Mniejszy od światłomierza kąt widzenia obiektywu aparatu będzie obejmował jedynie sam (np. dużo od tła ciemniejszy) przedmiot. Taki pomiar, zafałszowany wpływem jasnego tła, spowoduje, że przedmiot na negatywie będzie nie doświetlony. Podobnie niekorzystny wpływ na pomiar ekspozycji może wywierać światło odbite od jasnych chmur czy też rozproszone w atmosferze, zwłaszcza gdy ani chmur, ani nieba na zdjęciu nie widać. Analogicznie, aczkolwiek zupełnie odwrotnie, będzie przedstawiała się sprawa przy fotografowaniu jasnego przedmiotu na ciemnym tle.

Categories: Fotografia

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>