NEGATYWY NIE DOSWIETLONE CZ. II

Idąc dalej w prawo, wchodzimy wreszcie na tzw. prostoliniową część krzywej zaczernienia. Omawiana część krzywej charakteryzuje się tym, że ma wymagane nachylenie (stromość), co w rezultacie daje obraz o właściwej kontrastowości, a ponadto zaczernienie emulsji jest proporcjonalne do ekspozycji. Na tej części krzywej znalazły się światła fotografowanego przez nas przedmiotu i dzięki temu mają one prawidłowe zaczernienie na negatywie oraz bogate są w szczegóły.

Na podstawie tego, co zostało dotychczas powiedziane, można wysnuć wmiosek, że aby negatyw był prawidłowo naświetlony, zarówno cienie, jak i światła powinny znaleźć się na prostoliniowej części krzywej zaczernienia.

Na czym polega błąd? Przede wszystkim na niewłaściwym doborze warunków ekspozycji – zbyt krótki czas naświetlania, zbyt mały otwór przysłony lub też obie przyczyny łącznie. Zawinić tu może uszkodzony światłomierz fotoelektryczny, którym dokonujemy pomiarów. Błąd ten jest jednak łatwy do wyeliminowania dzięki temu, że powtarza się wówczas we wszystkich zdjęciach. Wystarczy więc porówmać wskazania tego światłomierza z jakimś innym, a następnie, w razie stwierdzenia poważnych różnic, oddać go do naprawy.

Najwięcej błędów w określaniu warunków ekspozycji robimy wówczas, gdy posługujemy się okiem jako przyrządem pomiarowym. Oko jest pod tym względem bardzo zwodnicze i najwięcej wpadek będziemy mieli przy zdjęciach we wnętrzu. Oko akomo- duje się bardzo szybko do oświetlenia panującego we wnętrzu i ocenia je jako dostatecznie jasne. Tymczasem emulsja światłoczuła błony fotograficznej nie ma tych zdolności, i to, co nasze oko będzie uważało za dostatecznie widne, dla niej okaże się o wiele za ciemne.

Jak uniknąć zdjęć nie doświetlonych? Przede wszystkim dokonywać dokładnego pomiaru oświetlenia fotografowanego przedmiotu i na podstawie tego obiektywnego pomiaru dobierać optymalne warunki ekspozycji. Do tego celu jedynym właściwym przyrządem jest światłomierz fotoelektryczny. W braku światłomierza można się ostatecznie posłużyć dobrą tabelką naświetlań. Pamiętajmy jednak, że tabelka daje dobre wyniki tylko w typowych warunkach oświetlenia.

Categories: Fotografia

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>