BŁĘDY OPTYCZNE SPOWODOWANE PRZEZ FILTRY I SOCZEWKI NASADKOWE CZ. II

Zabrudzenie powierzchni filtrów daje takie same efekty jak opisane na str.17 zabrudzenie soczewki obiektywu. Zasady czyszczenia filtrów – te same co dla obiektywów. Soczewki nasadkowe używane czasami przy zdjęciach z niewielkich odległości (zdjęcia makro) są dodatkowym elementem optycznym zakładanym na obiektyw w celu skrócenia jego ogniskowej. Są to soczewki skupiające zwane też dodatnimi. Soczewka taka nasadzona na obiektyw jest elementem, którego wpływu konstruktor obiektywu nie przewidział i nie uwzględnił w korekcji obiektywu. Każda taka nasadzona soczewka psuje więc ko- reakcję obiektywu, a co za tym idzie – wprowadza do obrazu pewną nieostrość. Stopień tej nieostrości będzie zależny od „mocy” soczewki. Im większa ta „moc” (liczona w dioptriach), czyli krótsza ogniskowa soczewki, tym silniejsze jest naruszenie korekcji. Warto tu podkreślić, że im bliżej chcemy podejść do fotografowanego przedmiotu, tym o większej „mocy” musi być soczewka nasadkowa. A więc największe zniekształcenia obrazu, czyli największa utrata ostrości będzie występować wówczas, gdy będziemy fotografować przedmioty z najmniejszej odległości. Poprawić częściowo ostrość obrazu w takim wypadku można jedynie odpowiednim przysłonięciem obiektywu, tzn. zmniejszeniem jego otworu. Dlatego też zdjęć makro z soczewkami nasadkowymi nigdy nie należy robić przy pełnym otworze obiektywu. Pamiętajmy i o tym, że krzywe nasadzenie soczewki na obiektyw również może zmniejszyć ostrość obrazu.

Categories: Fotografia

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>