NIEOSTROŚĆ OBRAZU

Objawem, jaki się tu obserwuje, jest nieostrość obrazu na całej powierzchni negatywu. Po wykonaniu powiększenia z takiego negatywu będzie ono wyglądało jak na fot. 1. Nieostre są również wszystkie inne zdjęcia na tej samej błonie.

Przyczyn takiego zjawiska może być kilka. W omawianym wypadku wszystkie sprowadzają się do uszkodzenia obiektywu aparatu. A więc na przykład rozklejenie się pary soczewek w obiektywie objawi się w postaci wewnętrznego zmętnienia soczewek lub wystąpienia na nich (również wewnątrz) nieregularnych plam. Rozklejenie soczewek jest następstwem urazu mechanicznego bądź też wystawienia obiektywu na działanie podwyższonej temperatury. Zbytnie nagrzanie obiektywu może nastąpić wówczas, gdy aparat pozostawimy przez dłuższy czas na słońcu lub też gdy obiektywu od aparatu używamy do powiększalnika. Żarówka powiększalnika wydziela dużo ciepła, które przez promieniowanie przenosi się na powiększony negatyw, a dalej również dochodzi do obiektywu, powodując iego nagrzanie. Nie ulegają natomiast rozklejeniu w powiększalniku takie typy obiektywów (np. tryplety), w których tylna soczewka nie jest klejona.

Obiektyw może rysować nieostro także wówczas, gdy był rozkręcany przez osoby niepowołane. W obiektywie opuszczającym fabrykę poszczególne soczewki ustawione są bardzo precyzyjnie w celu uzyskania jak najlepszych właściwości optycznych, m. in. jak najlepszej ostrości obrazu. Czynność tę nazywa się justowaniem obiektywu. Gdy obiektyw zostanie później rozkręcony i z powrotem złożony, ustawienie soczewek może różnić się nieco od pierwotnego, a ta minimalna różnica pociąga za sobą poważne pogorszenie właściwości optycznych. Powtórne justo- wanie obiektywu można przeprowadzić jedynie w odpowiednim warsztacie optycznym, wyposażonym w niezbędne przyrządy pomiarowe. Nie da się tego wykonać ,,na oko” w warunkach amatorskich.

Categories: Fotografia

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>