ZADYMIENIE BARWNE NEGATYWU

Zadymienie barwne zwane też zadymieniem dwubarwnym lub dichroitycznym polega na tym, że negatyw w świetle przechodzącym wykazuje zabarwienie różowe, natomiast w świetle odbitym zabarwienie to ma kolor żółty, zielony lub nawet niebieski.

Categories: Fotografia
dalej

PRZEDMIOTY NA ZDJĘCIU PORUSZONE

Przyczyna tego leży w fakcie, że czas otwarcia migawki był zbyt długi w stosunku do prędkości ruchu fotografowanego przedmiotu. Po prostu przedmiot w tym ułamku czasu, gdy migawka była otwarta, przesunął się na tyle, że uwidoczniło się to na zdjęciu. W efekcie otrzymaliśmy rozmazany w kierunku ruchu obraz przedmiotu odpowiadający początkowemu i końcowemu położeniu fotografowanego przez nas obiektu. Przy szybkich ruchach, spotykanych np. w sporcie, dość często uzyskujemy rozmazaną smugę zamiast zawodnika.

Categories: Fotografia
dalej

BŁĘDY OPTYCZNE SPOWODOWANE PRZEZ FILTRY I SOCZEWKI NASADKOWE

Błędy fotograficzne, których powodem są filtry i soczewki nasadkowe, objawiać się będą zasadniczo w postaci nieco pogorszonej ostrości obrazu. W wypadku filtrów szklanych przyczyną może tu być niezbyt dokładne wykonanie samego filtru, a ściślej mówiąc złe szlifowanie jego powierzchni. Trzeba jednak przyznać, ze takie filtry spotyka się niezwykle rzadko. Wszelkie mechaniczne uszkodzenia powierzchni filtru, jak również jego zabrudzenie nie pozostaną bez wpływu na ostrość zdjęcia. Pogorszenie ostrości obrazu może być niezauważalne przy większych formatach negatywów, kiedy poprzestaje się zazwyczaj na odbitkach stykowych. Natomiast w wypadku fotografii małoobrazkowej, gdzie z negatywu sporządza się wielokrotne powiększenia, błędy i najmniejsze pogorszenie ostrości negatywu uwidaczniają się od razu.

Categories: Fotografia
dalej

NEGATYWY PRZEŚWIETLONE

W wypadku wielokrotnego prześwietlenia uzyskujemy bardzo ciemne negatywy. Światła silnie kryte i pozbawione szczegółów, pozostałe partie obrazu – również ciemne i stosunkowo niewiele różniące się w zaczernieniu od świateł. Następuje wyraźne spłaszczenie gradacji negatywu (patrz fot. 18). Na fot. 19 mamy dla porównania prawidłowo naświetlony negatyw. Negatywy prześwietlone są trudne, a czasem wprost niemożliwe do skopiowania. Z powodu silnego krycia wymagają bardzo długich czasów naświetlania papieru w powiększalniku, a ze względu na spłaszczenie gradacji dają obrazy mdłe, pozbawione koniecznych kontrastów. Nie pomaga zastosowanie nawet bardzo twardych papierów: uzyskanie poprawnego pozytywu jest niemożliwe. Ponadto na zdjęciach prześwietlonych obserwujemy zwiększone ziarno.

Categories: Fotografia
dalej

BŁĘDY PŁUKANIA NEGATYWU CZ. II

Białego szronu na emulsji unikniemy przez natychmiastowe, staranne wypłukanie tegoż negatywu zaraz po wyjęciu go z utrwalacza. Czas płukania w wodzie bieżącej nie powinien być krótszy niż 30 minut. Należy jednak unikać przedłużania tego czasu do kilku godzin, wówczas bowiem wzrasta ziarno.

Categories: Fotografia
dalej

NEGATYWY PRZEŚWIETLONE CZ. II

Jak mogło dojść do takiego stanu rzeczy? Po prostu nastawiając migawkę i przysłonę obiektywu „na oko”, nie doceniliśmy warunków świetlnych i wybraliśmy za duży otwór przysłony i za długi czas naświetlania. Przyczyną może być również użycie zbyt czułego filmu, U podstaw tych błędów leży w zasadzie mylna ocena warunków prawidłowej ekspozycji.

Categories: Fotografia
dalej

BŁĘDY ZWIĄZANE Z GŁĘBIĄ OSTROŚCI

Błędy te mogą się przejawiać w różny sposób. Jednym z nich będzie wypadek, gdy na gotowym zdjęciu tło wyjdzie nam ostro, natomiast plan przedni pozostanie nieostry (fot. 32), sytuacja odwrotna natomiast, tzn. gdy plan przedni jest ostry a tło nieostre – będzie korzystna, o ile świadomie to sobie założyliśmy. Uwolni nas to bowiem od niespokojnego często tła (patrz fot. 35). Przy zdjęciach z niewielkich odległości część przedmiotu fotografowanego może nam wyjść ostro, pozostała część natomiast będzie nieostra (jak to widać na fot. 33). Błędem trzeba będzie również nazwać wypadek, w którym przy niespokojnym tle na zdjęciu wyjdzie wszystko ostro – i tło, i fotografowany na nim przedmiot (patrz fot. 34). Wówczas przedmiot nasz po prostu ginie wśród chaosu rzeczy w tle. Odciągają one uwagę widza od motywu głównego.

Categories: Fotografia
dalej

NIESZCZELNOŚĆ KASETKI BŁONY MAŁOOBRAZKOWEJ CZ. II

Uniknąć takich błędów można przede wszystkim, używając tylko dobrych kasetek. W zasadzie kasetka małoobrazkowa przeznaczona jest do jednorazowego użytku. Gdy jednak stosujemy błonę ciętą ,,z metra” lub ładunki ciemniowe, musimy przyjąć automatycznie zasadę wielokrotnego ich wykorzystania. Kasetki produkcji „Agfa” czy ORWO można ładować wiele razy. Za każdym razem trzeba jednak sprawdzić wizualnie plusz w szczelinie i stwierdzić, czy zapewnia on dostateczną szczelność. Przy okazji warto też delikatną szczoteczką usunąć z niej kurz i wszelkie zanieczyszczenia. Kasetkę, która nam już raz zaświe- tliła błonę, bezapelacyjnie wyrzucamy. Ponadto przy manipulowaniu kasetką, w której znajduje się błona, a zwłaszcza przy zakładaniu jej do aparatu unikać należy bezpośrednich promieni słońca. Najlepsza bowiem nawet kasetka wystawiona na działanie silnego światła okaże się w jakimś tam stopniu nieszczelna. Jej uszczelnienie bowiem obliczone jest tylko na niezbyt intensywne światło rozproszone. Dlatego też należy przyzwyczaić się do ładowania swojego aparatu w miejscach ocienionych. Ponadto, zaczynając nową kasetkę błony w aparacie, można na wszelki wypadek opuścić pierwsze trzy klatki, trzykrotnie naciągając i wyzwalając migawkę przy założonym na obiektyw kapturku. Strata wynikająca ze zmarnowania tych klatek jest na pewno mniejsza niż ta, która powstałaby na skutek zaświetlenia ważnych dla nas zdjęć.

Categories: Fotografia
dalej

ŻÓŁTE PLAMY NA POZYTYWACH

Na powierzchni emulsji papieru mogą wystąpić dwojakiego rodzaju plamy: jasnożółte o jednostajnym zabarwieniu lub o kolorze od żółtego do rdzawego i niejednostajnym zabarwieniu. Ten drugi rodzaj plam może wystąpić również na odwrocie odbitki, zwłaszcza na jej brzegach. Jeden i drugi rodzaj plam widoczny jest wyraźnie dopiero po zakończeniu procesu wywoływania i utrwalania. Plamy można jednak zaobserwować wyłącznie przy świetle białym, najlepiej przy świetle dziennym. Są one natomiast zupełnie niewidoczne w świetle lampy ciemniowej.

Categories: Fotografia
dalej