WPŁYW MIGAWKI SZCZELINOWEJ NA ZNIEKSZTAŁCENIA OBRAZU CZ. II

Jeżeli roletki migawki przebiegają w kierunku pionowym, wówczas zachodzi nieco inne zjawisko. Polega ono na tym, że pionowe linie szybko poruszającego się przedmiotu ulegają pochyleniu ku przodowi, jeżeli roletki przebiegają z góry na dół, lub też linie te odchylają się ku tyłowi, jeżeli roletki poruszają się z dołu do góry (patrz rys. 12). Obraz okrągłych kół będzie też ulegał zniekształceniom, przybierając formę pochylonych ku przodowi lub tyłowi owali.

Opisanych błędów całkowicie uniknąć się nie da, można jedynie zastanowić się, jak zmniejszyć ich skutki. W pierwszym rzędzie należy poznać kierunek przebiegu roletek w naszym aparacie: dokonamy tego, otwierając tylną ściankę i obserwując od strony błony ruch roletek przy dłuższych czasach naświetlania, np. 1/30 sek.

Zjawisko rozciągania długości fotografowanego przedmiotu jest w praktyce bardziej dokuczliwe, bo pociąga za sobą powiększenie wszelkich zniekształceń obrazu. Dlatego też z zasady wybieramy raczej odwrotny efekt, polegający na skracaniu przedmiotów. W tym celu staramy się, aby ruch roletek migawki był zgodny z ruchem fotografowanego przedmiotu. Jeżeli zachodzi wypadek niezgodności tych ruchów, wówczas radzimy sobie odwracając aparat ,,do góry nogami”. Zjawisko odchylania się linii pionowych jest mniej zauważalne na zdjęciu. Jeżeli jednak można mówić o wyborze, to korzystniejszy jest wypadek odchylenia tych linii ku tyłowi.

We wszystkich omawianych wypadkach niepożądane efekty na obrazie będą mniej widoczne, jeżeli ustawimy się z aparatem nie pod kątem prostym w stosunku do ruchu przedmiotu, lecz gdy kąt ten będzie dużo mniejszy od 90°. Jest to najprostszy sposób zapobieżenia zniekształceniom poruszających, się przedmiotów. Zniekształcenia spowodowane ruchem migawki szczelinowej nie dadzą się ze zdjęcia usunąć.

Categories: Fotografia

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>