ZBIEGANIE SIĘ LINII PIONOWYCH NA ZDJĘCIU

Przy zdjęciach architektury musimy zazwyczaj zadzierać obiektyw aparatu ku górze, ponieważ trzymając aparat poziomo nie bylibyśmy w stanie objąć całego interesującego nas obiektu.

W efekcie na gotowym zdjęciu stwierdzamy wyraźnie zbieganie się ku górze wszystkich linii pionowych fotografowanego budynku, jak to widać na fot. 44. Ponadto budynek robi takie wrażenie, jak gdyby przewracał się do tyłu. Efekty te spotęgują się jeszcze bardziej, gdy do zdjęcia użyjemy obiektywu szerokokątnego. Do użycia takiego obiektywu zmuszeni jesteśmy często w sytuacji, gdy nie możemy odsunąć się dostatecznie daleko do tyłu, aby objąć go przy użyciu obiektywu standardowego. Zjawisko to jest powszechnie znane i bywa często określane mianem „walących się” linii.

Jaka jest przyczyna tych zjawisk? Otóż linie równoległe (a takimi są wszystkie pionowe linie budynku) zostają oddane na zdjęciu jako równoległe jedynie w7ówczas, gdy oś optyczna obiektywu tworzy z nimi kąt prosty. Jeżeli obiektyw naszego aparatu zadrzemy do góry, wówczas oczywiście jego oś optyczna przestanie tworzyć kąt prosty z pionami budynku. Piony te oddane zostaną więc na zdjęciu jako linie zbieżne. W sumie sprawi to takie wrażenie, jak gdyby budynek odchylał się od pionu ku tyłowi. Zjawiska te wynikają z praw perspektywy geometrycznej. Wszystkie te efekty potęgują się tym bardziej, im krótsza jest ogniskowa użytego obiektywu.

Categories: Fotografia

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>