ZASWIETLENIE BŁONY ZWOJOWEJ PRZEZ TYLNE OKIENKO APARATU CZ. II

Jeżeli aparat długo pozostaje wystawiony na działanie słońca, wówczas plama ma kształt okrągły, zgodny z wymiarami okienka. Jeżeli natomiast po wykonaniu zdjęcia przewijamy błonę o jedną klatkę dalej, zwracając przy tym okienko ku słońcu, to wówczas moL(j powstać owe dodatkowe smugi o szerokości okienka, ułożone wzdłuż błony. Czasem w aparacie jest nie jedno, lecz dwa okienka (zdarza się to w aparatach dwuformatowych), wówczas wystąpią dwie równoległe smugi. Zjawisk powyższych nie obserwujemy w aparatach na błony zwojowe wyposażonych w automatyczne liczniki zdjęć i blokadę, ponieważ nie mają one okienek.

Jak uniknąć tych niepożądanych zjawisk? Nie pozostawiać nigdy aparatów pod bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Po wykonaniu zdjęcia nigdy nie przewijać błony na słońcu, czynność tę zawsze należy wykonywać w cieniu. Jeżeli nie ma innych możliwości, można po prostu odwrócić się plecami do słońca, aparat trzymając w cieniu rzucanym przez własną postać. W większości współczesnych aparatów na błony zwojowe istnieją specjalne zasuwki do zakrywania tylnych okienek. Dzięki temu okienka są stale zasłonięte: odsłaniamy je tylko na moment przewijania błony.

Na gotowym zdjęciu skutków takiego zaświetlenia usunąć się nie da. Jedynie w tym wypadku gdy plama lub smuga występuje na boku negatywu, można przy powiększaniu obciąć ten fragment, wykorzystując pozostałą część obrazu.

Categories: Fotografia

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>