POPRZECZNE SMUGI NA NEGATYWIE

Na wywołanym negatywie występują poprzeczne smugi, ciemniejsze i jaśniejsze: przekopiują się one również na pozytyw. W wypadku błony małoobrazkowej te jaśniejsze i ciemniejsze smugi pokrywają się z odstępami otworów perforacji (fot. 78). Smugi te widoczne są szczególnie wyraźnie na dużych, jednostajnych partiach negatywu, jak np. niebo w krajobrazie itp.

Opisane zjawiska spowodowane są warunkami wywoływania błony w koreksie. Występują one wówczas, jeżeli błona przez czas wywoływania poruszana jest zbyt rzadko lub wcale. W czasie pracy wywoływacz nie zużywa się jednakowo we wszystkich miejscach i dlatego jeżeli nie porusza się szpuli, pewne partie wywołują się słabiej, a pewne – silniej. Odstępy pomiędzy zwojami błony na szpuli koreksu są niewielkie i dlatego ruch płynu pomiędzy nimi jest dosyć utrudniony. Może więc zdarzyć się, że mimo pokręcania szpuli wywoływacz będzie przepływał tylko po brzegach, natomiast w głębi ruchu prawie nie będzie. W tych warunkach wystąpią również pasy w postaci nierówno wywołanych fragmentów negatywu, zależnie od stopnia zużycia wywoływacza w różnych miejscach koreksu.

W wypadku błony małoobrazkowej wskutek istnienia otworów perforacji występują dodatkowe czynniki w kąpieli w koreksie. Otóż jeśli się nie obraca szpuli, wywoływacz zużywa się wolniej obok otworów i dlatego miejsca leżące w pobliżu nich będą wy- wołane nieco silniej niż pozostałe. Stąd ciemniejsze pasy ciągnące się od tych otworów w poprzek negatywu.

Pragnąc zapobiec tym zjawiskom trzeba szpulę koreksu w czasie wywoływania często pokręcać, przynajmniej co 30 sek., a najrzadziej co 1 minutę, zwłaszcza przez pierwszą połowę czasu wywoływania. Ponadto w celu uzyskania odpowiedniej cyrkulacji w kierunku pionowym należałoby jeszcze wykonywać szpulą ruchy pionowe. Wówczas jednak musimy pogasić światła, bowiem ruchy pionowe szpuli są możliwe jedynie przy otwartym koreksie. Taka metoda pracy daje nam dużo większą równomierność wywoływania całej powierzchni negatywu i zabezpiecza nas przed powstawaniem niepożądanych pasów. Smug z negatywów usunąć się nie da.

Categories: Fotografia

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>