ZACINANIE SIĘ BŁONY ZWOJOWEJ W APARACIE

Zacinanie się błony zwojowej w aparacie może być spowodowane zarówno ciężko obracającymi się rolkami (wałeczkami), po których przesuwa się błona, jak też i zacinającą się w swoim gnieździe szpulką, z której błona odwija się lub wreszcie zbyt silnym działaniem na błonę płytki dociskowej. Ten ostatni wypadek spotyka się jednak bardzo rzadko. Podstawową radą będzie staranne zakładanie błony do aparatu po dokładnym sprawdzeniu czy szpulka z błoną obraca się w przeznaczonym dla niej gnieździe dostatecznie lekko. Jeżeli nie, trzeba usunąć przyczynę zbyt wielkich oporów np. przez podgięcie płaskiej sprężyny, na której w pewnych typach aparatów znajduje się czop do zakładania szpulki z błoną, a która jednocześnie działa hamująco na szpulkę. Przy bardziej skomplikowanych przyczynach nadmiernego hamowania szpulki należy zwrócić się o pomoc do warsztatu.

Do zwijania naświetlonej błony użyjemy jedynie takiej szpulki, która swoim typem dopasowana jest do naszego aparatu i jest nie uszkodzona. Początek papierowej wstęgi ochronnej starannie mocujemy w szczelinie szpulki, tak aby wstęga nawijała się dokładnie, nie wykazując tendencji do przesuwania się na bok. Przy otwartej tylnej ściance aparatu nawijamy na szpulkę co najmniej półtora zwoju, sprawdzając jednocześnie, czy wstęga papierowa przesuwa się dostatecznie lekko. Teraz dopiero można zamknąć aparat. Gdyby zacięcia zaczęły występować dopiero w tym momencie, oznaczałoby to, że za silnie działa płytka dociskowa.

Categories: Fotografia

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>