WADLIWE ZAŁOŻENIE BŁONY DO KOREKSU

Po wyjęciu z koreksu negatyw wykazuje poprzeczne nieregularne pasy nie wywołane, a czasem i nie utrwalone. Miejsca nie wywołane mogą przybrać także kształt nieregularnych plam znajdujących się blisko brzegu błony (fot. 79). Czasem może też wystąpić na jednym z boków negatywu (wzdłuż błony) pas zaczerniony silniej niż pozostała część.

Nie wywołane miejsca wskazują na sklejenie się poszczególnych zwojów błony w koreksie lub też stykanie się w czasie wywoływania emulsji błony z taśmą separacyjną. Jeżeli użyta taśma separacyjna posiada zbyt niskie guziczki lub też jest stara i pofałdowana albo wreszcie błona przeznaczona do wywołania zbyt silnie zwinięta z taśmą separacyjną, wówczas poszczególne miejsca strony emulsyjnej błony mogą przylgnąć do powierzchni tej taśmy. Do tych miejsc wywoływacz nie będzie docierać i pozostaną one nie wywołane. Nie dotrze do nich też i utrwalacz. W koreksach beztaśmowych o jednostronnej spirali najczęściej sklejają się ze sobą brzegi sąsiednich zwojów błony od strony talerzyka pozbawionego spirali. W koreksach dwuspiralnych (spirale na obu talerzykach) zjawiska takie nie zachodzą. Wadą ich natomiast są często trudności występujące przy wsuwaniu w spiralę stosunkowo długiego odcinka błony. Ciemniejszy pas na negatywie wzdłuż długości błony spowodowany jest zbyt powolnym nalewaniem wywoływacza do koreksu lub przerwaniem tej czynności na początku i kontynuowaniem jej dopiero po pewnej chwili. Wskutek tego fragment błony (właśnie ten wąski pasek) poddany jest działaniu wywoływacza dłużej niż pozostała część błony. Dlatego też ulega silniejszemu zaczernieniu.

Rada na to jest dość prosta. Używać tylko takich taśm separacyjnych, które nie ulegają łatwemu pofałdowaniu, a ich guziczki są odpowiednio wysokie i obustronne. Najlepsze są taśmy z winiduru. Unikać należy taśm starego typu z guziczkami jednostronnymi.

Categories: Fotografia

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>