UNIKNIĘCIE BŁĘDÓW SYNCHRONIZACJI BŁYSKU

Jak uniknąć opisanych błędów synchronizacji błysku? Należy w pierwszym rzędzie przestrzegać kilku zasad: Przede wszystkim trzeba używać odpowiedniej synchronizacji w zależności od rodzaju lampy błyskowej.

Druga zasada wymaga, aby w wypadku migawki centralnej unikać zbyt krótkich czasów jej otwarcia, prowadzi to bowiem do niedoświetlenia zdjęć. Trzecia zasada odnosi się do zdjęć aparatem wyposażonym w migawkę szczelinową. Nie wolno używać krótszego czasu otwarcia migawki niż ten, który jest określony w instrukcji obsługi. Chodzi tu bowiem o taki czas, przy którym zostaje jednocześnie odsłonięty cały format negatywu. Zależnie od modelu aparatu czas ten mieści się w granicach od 1/25 do 1/60 sek.

Jeżeli mimo przestrzegania powyższych zasad występować będą opisywane poprzednio błędy synchronizacji, oznacza to uszkodzenie względnie rozregulowanie układu synchronizacyjnego. W takim wypadku aparat należy oddać do odpowiedniego warsztatu w celu dokonania naprawy i przeprowadzenia regulacji.

Inne błędy związane z użyciem światła błyskowego, jak np. błędy wynikające z niewłaściwego doboru warunków ekspozycji itp., będą omówione dalej, na stronach 69 i 107.

Categories: Fotografia

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>