ŚLADY WYŁADOWAŃ ELEKTRYCZNYCH NA NEGATYWACH

Na powierzchni wywołanego negatywu widać ciemne linie przypominające gałązki jodły, szereg ciemnych punktów lub też nieregularnych kresek, biegnących zazwyczaj wzdłuż błony fotograficznej. Jeden z możliwych przykładów podaje fot. 69. Oczywiście na pozytywie linie te będą jasne.

Wyżej opisane zjawiska spowodowane są wyładowaniami elektrycznymi na powierzchni emulsji światłoczułej jeszcze przed jej wywołaniem. Wszelkie otarcie się powierzchni błony fotograficznej o inny przedmiot, a zwłaszcza o tkaninę, powoduje w sprzyjających warunkach powstanie na jej powierzchni ładunków elektrycznych. Ładunki te, nagromadzone w odpowiedniej ilości, dają wyładowanie elektryczne w postaci iskry. Takie wyładowanie pociąga za sobą miejscowe zaświetlenie emulsji. Zaświe- tlenie to swoim kształtem dokładnie odpowiada drodze (lub drogom) przebiegu wyładowania, czyli iskry elektrycznej. Powodem elektryzowania się błony może być zbyt szybkie przewijanie jej w dobrze ogrzanej ciemni o suchym powietrzu. Może to mieć miejsce zarówno przy samodzielnym ładowaniu kasetek małoobrazkowych filmem 35 mm, jak też przy przewijaniu błony po zdjęciach czy wreszcie zakładaniu jej do koreksu.

Jak unikać tych błędów? Jeżeli przewijanie jest konieczne, to należy to robić jak najwolniej. Tu trzeba podkreślić, że wiele nowoczesnych gatunków filmu 35 mm zaopatrzonych jest w specjalne warstwy antystatyczne zabezpieczające przed tworzeniem się ładunków, a ściślej – powodujących szybkie rozpraszanie się powstających ładunków. Zarówno w czasie przewijania filmu, jak też ładowania go do kasetek czy też koreksu, unikać należy dotykania powierzchni emulsji lub podłoża rękami, chwytać film za krawędzie, a zwłaszcza należy uważać, aby nie otarł się on o fragment ubrania lub inną tkaninę. Potarcie błony o tkaninę, w szczególności wełnianą, powoduje powstanie szczególnie dużej ilości ładunków elektrycznych. Na wyładowania i zaświetlenia powstałe w czasie produkcji błon nie mamy absolutnie żadnego wpływu. Przysługuje nam jedynie prawo reklamowania u producenta wyrobów obciążonych takimi wadami fabrycznymi. Wspomnianych wyżej śladów i zaświetleń usunąć się niestety nie da.

Categories: Fotografia

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>