BŁĘDY POWSTAJĄCE PRZY SAMODZIELNYM ŁADOWANIU KASETEK BŁONĄ 35 mm

Na wywołanym negatywie można zaobserwować rysy, drobne przeźroczyste punkciki, ślady palców itp. Przyczyną powstawania rys jest ocieranie się błony przy jej zwijaniu o różne twarde przedmioty bądź też dociąganie luźnych zwojów na szpulce. Przeźroczyste punkciki o nieregularnych kształtach spowodowane są przez osiadłe na emulsji błony drobne cząsteczki kurzu. Przy nawijaniu następuje wskutek tarcia na- elektryzowanie się błony, która przyciąga wówczas do siebie unoszący się w powietrzu kurz. Kurz ten w czasie dokonywania zdjęcia odbija się na negatywie, dając po wywołaniu drobne przezroczyste punkciki i cętki. Wreszcie ślady palców na emulsji powstają wskutek dotknięcia jej spoconymi lub też zatłuszczonymi rękami. Pot, zawierający w sobie różne substancje organiczne i sole mineralne, wżera się szczególnie mocno w emulsję, pozostawiając na negatywie trwale odciski daktyloskopijne.

Jak uniknąć tych błędów? Przede wszystkim przy ładowaniu kasetek trzeba zachować jak największą czystość. Ręce muszą być przedtem dobrze umyte i dokładnie wysuszone, najdrobniejsza ilość pozostawionej na nich wilgoci stanowi wielkie niebezpieczeństwo dla błony. Ciemnia, w której dokonujemy tej czynności, musi być wolna od kurzu, a stolik, na którym rozkładamy wszystkie niezbędne przyrządy, najlepiej nakryć do pracy czystą ceratą lub folią plastikową. Unikać należy nakrywania go papierem, ponieważ papier zawsze daje pewną ilość drobnych pyłków.

BŁĘDY POWSTAJĄCE PRZY SAMODZIELNYM ŁADOWANIU KASETEK BŁONĄ 35 mm CZ. II

Przeznaczone do ładowania kasetki należy uprzednio dokładnie przejrzeć i odkurzyć ich wnętrza, jak również przeczyścić wyłożone pluszem szczeliny kasetek. Przy ładowaniu kasetek należy tak manipulować błoną, aby uniknąć ocierania się jej o jakiekolwiek przedmioty, a tym samym jej elektryzowania się oraz niebezpieczeństwa porysowania. Trzeba więc odpowiednio ułożyć zwój błony na stole, najlepiej jednak nasadzić go na rdzeń, na którym mógłby swobodnie obracać się, nie trąc się o powierzchnię stołu. Pomieszczenie ciemni musi być suche, jednocześnie jednak nie powinna panować w nim zbyt wysoka temperatura, powoduje to bowiem nadmierne wysuszenie powietrza i w konsekwencji zbytnią elektryzację samej błony. Naelektryzowanie błony jest nie tylko przyczyną przyciągania kurzu, lecz również powstawania na jej powierzchni wyładowań elektrycznych, o czym szczegółowo jest mowa na str. 125.

W celu zabezpieczenia się przed śladami palców na emulsji błony należy unikać bezpośredniego dotykania emulsji rękami. W czasie przewijania filmu czy też ładowania kasetek chwytajmy palcami za jego krawędzie, a nigdy za powierzchnię. Skutecznym sposobem zabezpieczenia się przed śladami palców jest użycie białych jedwabnych rękawiczek, tylko nie należy wówczas przesuwać błony między palcami, gdyż powstaje niebezpieczeństwo elektryzowania się błony pod wpływem tarcia o rękawiczkę i przyczepiania się pyłków, które trwale wprasowują się w emul- sję zwijanej błony. Takie pyłki i kłaczki wystarczająco zasłaniają sobą emulsją, aby w czasie zdjęć pozostawić nie naświetlone cienie. Na powiększeniach otrzymujemy potem czarne cętki i kreski, W ogóle błona małoobrazkowa niejednego ambitnego „małoobrazkowca” przyprawiła już o chorobę nerwową.

Categories: Fotografia

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>