OTWOREK W ROLETCE MIGAWKI SZCZELINOWEJ CZ. II

Jak uniknąć opisanych błędów? W pierwszym rzędzie nie należy dopuścić do powstania jakichkolwiek uszkodzeń roletki migawki. Ponieważ roletki są niezwykle delikatne, nie należy dotykać ich palcami ani też jakimikolwiek (szczególnie ostrymi!) narzędziami, a ponadto chronić aparat przed dostaniem się do jego -wnętrza ostrych ziarenek piasku, metalowych opiłek itp. Ziarna takie, dostawszy się między zwoje roletki w czasie przewijania z wałka na wałek, mogą przedziurawić delikatne piótno. Wreszcie nie należy pod żadnym pozorem zostawiać aparatu na słońcu, szczególnie gdy migawka nie jest napięta.

To wymaganie jest zresztą słuszne nie tylko ze względu na niebezpieczeństwo wypalenia dziury w migawce. Warto więc wyrobić sobie stały odruch natychmiastowego napinania migawki zaraz po wykonaniu zdjęcia. Wówczas nawet gdybyśmy aparat przypadkowo pozostawili na słońcu, roletki migawki będą chronione przez lustro, które padające przez obiektyw promienie skieruje na matówkę. Ponadto bardzo wskazane jest zasłanianie obiektywu kapturkiem zaraz po wykonaniu zdjęć.

W wypadku stwierdzenia, że migawka ma wypalony otwór, należy aparat oddać do naprawy, która będzie polegała na wymianie uszkodzonej roletki. Kontrolę migawki przeprowadzamy w ten sposób, że wyjmujemy obiektyw, otwieramy tylną ściankę i skierowujemy aparat w stronę lampy lub słońca. Obserwując tylną powierzchnię roletek, zarówno przy napiętej, jak też i zwolnionej migawce, łatwo dostrzeżemy najmniejszy nawet otworek.

Jak naprawić skutki omówionych dopiero co błędów? Ponieważ zaświetlenia przez mały otworek występują na negatywie w postaci czarnych punktów, na pozytywie wyjdą jako białe punkty. Jeżeli rozmiary ich nie są zbyt duże, można je wyplam- kować, posługując się pędzelkiem i tuszem z wodą lub odpowiednią farbą. Takie ratowanie zdjęcia opłaca się jedynie wówczas, gdy jest ono niepowtarzalne lub też ma dla nas wyjątkową wartość dokumentalną czy też pamiątkową.

Categories: Fotografia

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>