NIEZGODNOŚĆ SKALI CZASÓW MIGAWKI Z RZECZYWISTYMI CZASAMI JEJ OTWARCIA

Objawia się to w taki sposób, że mimo starannego ustalania warunków ekspozycji przy użyciu wypróbowanego światłomierza fotoelektrycznego uzyskujemy zdjęcia prześwietlone lub nie doświetlone. Zdjęcia wykonane innym aparatem przy zachowaniu tych samych warunków (taki sam czas i przysłona oraz czułość błony) wykazują prawidłowe naświetlenie. W aparacie z rozregulowaną migawką natomiast dwukrotna według skali zmiana czasu naświetlenia prowadzi do nieproporcjonalnych różnic w zaczernieniu negatywu. Innym objawem tej samej wady działania migawki będzie na zdjęciu rozmazanie (poruszenie) przedmiotów szybko poruszających się, ponieważ rzeczywisty czas naświetlania był dużo dłuższy od tego, który wybraliśmy na skali migawki, uwzględniając ruch przedmiotu.

Przyczyny powstania takiej wady migawki mogą być rozmaite. Jako pierwszą wymienić można rozregulowanie mechanizmu nastawczego migawki. Albo więc wskazania skali nie zgadzają się z rzeczywistym położeniem krzywek sterujących pracą migawki i wówczas skala jest jak gdyby przesunięta w jedną stronę, albo też luzy ruchu krzywek lub ich uszkodzenia powodują całkowitą niezgodność: czasy otwarcia migawki są wówczas dowolne i nie odpowiadają skali migawki. W migawkach szczelinowych błędy takie powstają zazwyczaj wskutek wyrobienia lub odchylenia od normalnego położenia mechanizmu zwalniającego z odpowiednim opóźnieniem drugą roletkę. Odchylenie powoduje nadmierne zwiększenie tego opóźnienia, w związku z czym szczelina między roletkami będzie większa niż powinna być, a przez to i czas naświetlania będzie odpowiednio dłuższy. Odchylenie tego mechanizmu zwalniającego w przeciwną stronę spowoduje zmniejszenie opóźnienia, węższą szczelinę, krótszy czas naświetlania – a więc niedoświetlenie zdjęcia.

Inną przyczyną może być osłabienie lub uszkodzenie sprężyn napędzających mechanizm migawki centralnej lub sprężyn powodujących przewijanie się roletek w migawce szczelinowej. Prowadzi to do przedłużenia czasów i prześwietlania zdjęć.

Wzrost oporów w mechanizmie migawki na skutek zanieczyszczeń, zgęstnienia smaru, niedostatecznego nasmarowania w czasie montażu migawki w fabryce itp. daje podobne objawy w postaci przedłużenia czasów i prześwietlania zdjęć. Opory te mogą być różne dla różnego nastawienia migawki i stąd bardzo szeroki rozrzut uzyskiwanych w rzeczywistości czasów naświetlania oraz zupełna niezgodność ze skalą.

Categories: Fotografia

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>