BŁĘDY SPOWODOWANE PRZEZ ŚWIATŁO SPOLARYZOWANE

Fotografując wystawę sklepową, zazwyczaj na zdjęciu oprócz towarów wyłożonych na niej uzyskujemy też jeszcze obraz ulicy, przechodniów i przejeżdżających pojazdów odbitych w szybie wystawowej (patrz fot. 56). Podobnie, pragnąc sfotografować dno stawu lub jakiegoś innego płytkiego zbiornika wody o spokojnej powierzchni, natrafiamy na nieprzezwyciężone trudności. Od- bite od lustra wody chmury zniekształcają nam obraz, który chcieliśmy utrwalić.

Powierzchnie takie, jak szkło, woda, lakier itp. powodują nie tylko odbicie promieni świetlnych, lecz również ich spolaryzowanie. Natomiast gładkie i błyszczące powierzchnie metalowe nie mają właściwości polaryzowania odbijanych promieni. Nie bodziemy tu wyjaśniali samego zjawiska polaryzacji światła, ograniczymy się tylko do podania skutków, jakie to zjawisko powoduje przy wykonywaniu zdjęć fotograficznych. Tych wszystkich, którzy chcieliby zapoznać się dokładnie z istotą polaryzacji światła, odsyłamy do podręczników fizyki.

Ponieważ obraz odbity w szybie wystawowej utworzony jest przez światło spolaryzowane, więc ze wszystkich promieni świetlnych, jakie wpadają do obiektywu aparatu, trzeba odfiltrować tylko promienie spolaryzowane: wówczas na zdjęciu uzyskamy obraz przedmiotów znajdujących się na wystawie sklepowej bez odbić lustrzanych w szybie, jak to widać na fot. 57.

Do tego celu używa się tzw. filtrów polaryzacyjnych. Filtr taki ma właściwość przepuszczania promieni świetlnych o określonej płaszczyźnie polaryzacji. Jeżeli przez pokręcenie go wokół jego osi optycznej ustawimy jego płaszczyznę polaryzacji prostopadle do płaszczyzny polaryzacji światła odbitego od szyby, wówczas nie przepuści on tego światła. Ponieważ obraz pozostałych przedmiotów tworzą promienie niespolaryzowane, filtr przepuści je i utworzą one na zdjęciu obraz fotografowanego przedmiotu.

Categories: Fotografia

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>