BŁĘDY PŁUKANIA POZYTYWÓW

Złe wypłukanie pozytywów obniża ich trwałość. Po dłuższym okresie czasu wystąpią na ich powierzchni brunatne plamy, powodujące nieodwracalne zmiany w obrazie. Nie dość dokładne wypłukanie resztek utrwalacza i zawartych w nim soli srebra z pozytywów jest przyczyną późniejszych plam na obrazie. Wspomniane sole srebra wchodząc w związki ze srebrem metalicznym, powodują miejscowe osłabienie obrazu, a często jego zniszczenie. Sprawę komplikuje nadto fakt nasiąkania utrwalaczem podłoża pozytywu, z którego to podłoża wypłukanie wszystkich soli nie jest łatwe.

Dla uniknięcia tych wszystkich błędów starajmy się przede wszystkim nie przetrzymywać odbitek w utrwalaczu ponad 15 minut. Płukanie musi odbywać się w dużym naczyniu z bieżącą wodą przez co najmniej 30 minut. Odbitki powinny być poruszane w kąpieli, aby przeciwdziałać ich sklejaniu się, co utrudnia płukanie. W braku wody bieżącej kąpiel trzeba stosować co najmniej dwie godziny, wielokrotnie zmieniając wodę w tym czasie i często poruszając pozytywy.

Wiele błędów popełnia się przy suszeniu pozytywów na wysoki połysk. Na takich wysuszonych pozytywach można zaobserwować miejsca matowe. Papiery suszone na szybach (na zirnno) nie chcą odskakiwać od szkła po wysuszeniu. Po zdjęciu papierów z szyby lub płyty chromowej widać wyraźne różnice i załamania warstwy żelatyny.

Categories: Fotografia

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>