BŁĘDY PŁUKANIA NEGATYWU CZ. II

Białego szronu na emulsji unikniemy przez natychmiastowe, staranne wypłukanie tegoż negatywu zaraz po wyjęciu go z utrwalacza. Czas płukania w wodzie bieżącej nie powinien być krótszy niż 30 minut. Należy jednak unikać przedłużania tego czasu do kilku godzin, wówczas bowiem wzrasta ziarno.

Przed powstaniem w przyszłości brunatnych plam na negatywie ustrzeżemy się tylko starannym końcowym płukaniem przez co najmniej 30 minut. Jeśli nie mamy możliwości użycia bieżącej wody, należy trzymać film w wodzie przynajmniej przez godzinę, zmieniając ją co 10 minut. Materiały archiwalne, od których wymagamy szczególnej trwałości (np. mikrofilmy w bibliotekach, szczególnie cenne zdjęcia dokumentalne itp.) muszą być wypłukane wyjątkowo starannie przez 1 godzinę w bieżącej wodzie i przy intensywnym jej przepływie.

Żółtych plam usunąć się nie da i takie negatywy są do wyrzucenia, tym bardziej że proces niszczenia obrazu postępuje w nich nieustannie naprzód. W wyjątkowych wypadkach można próbować wykonać kopię tego negatywu w skali 1 : 1 na błonie panchromatycznej przy użyciu żółtego lub pomarańczowego filtru. Filtr ten powinien zneutralizować w pewnym stopniu brunatne plamy. Z kopii tej sporządzamy negatyw wtórny. Można też pierwszą kopię wykonaną na błonie panchromatycznej wywołać odwracalnie, uzyskując od razu negatyw wtórny bez konieczności drugiego kopiowania. Takie przekopiowywania pociągają jednak za sobą zawsze pewne straty jakości obrazu i negatyw wtórny zawsze będzie nieco gorszy od oryginału.

Categories: Fotografia

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>