PRZEŹROCZYSTE PLAMKI NA NEGATYWIE

Najczęściej spotyka się trzy rodzaje przeźroczystych plamek na negatywie. Mogą to być drobne punkciki rozrzucone nierównomiernie po powierzchni negatywu: okrągłe jednakowe plamki ułożone w jednej linii prostej i w jednakowych odstępach: plamki o nieregularnych kształtach i rozrzucone po całej powierzchni negatywu.

Pierwszy rodzaj plamek spowodowany jest przez bańki powietrza powstałe pomiędzy zwojami błony po nalaniu wywoływacza do koreksu. Ponieważ banieczki takie mają kształt kulisty, nie wywołane miejsca negatywu będą miały postać okrągłych plamek. W czasie płukania strumień wody usunie te banieczki, ale znajdujący się w tych miejscach nie zredukowany bromek srebra zostanie wypłukany później przez utrwalacz i w rezultacie powstaną okrągłe, przeźroczyste plamki.

Drugi rodzaj plamek spowodowały guziczki taśmy separacyjnej. Przy ścisłym zwinięciu błony wraz z tą taśmą guziczki te wciskając się w warstwę emulsji, nie dopuszczają wywoływacza do emulsji.

Trzeci rodzaj plamek może być spowodowany opryskaniem nie wywołanej błony utrwalaczem. Krople utrwalacza, padając na emulsję, tworzą większe i mniejsze plamki o różnych kształtach i powodują w tych miejscach rozpuszczenie światłoczułych soli srebra. Rzecz oczywista, miejsca te pozostaną później albo zupełnie przeźroczyste, albo też dużo jaśniejsze od otoczenia.

Bańki powietrza pomiędzy zwojami błony usuniemy w ten sposób, że po nalaniu wywoływacza do koreksu kilka razy uderzymy dnem o stół, a następnie pokręcimy szpulą. Oczywiście stół należy przykryć jakąś ścierką, aby nie spowodować pęknięcia koreksu. Pewne znaczenie dla przeciwdziałania powstawaniu pęcherzyków powietrza ma powolne i spokojne nalewanie wywoływacza do koreksu, tak aby uniknąć jego pienienia się.

Powstawaniu śladów guziczków taśmy separacyjnej przeciwdziałamy, unikając zbyt ścisłego nawijania. Przed trzecim rodzajem plamek zabezpieczy czystość i ostrożność: naświetloną błonę ładujemy do koreksu z dala od wszelkich kąpieli fotograficznych. Trzeba mieć do tego celu tzw. suchy kąt w naszej ciemni.

Wszelkiego rodzaju przeźroczyste plamki na negatywie dadzą 10 Błędy fotograficzne na powiększeniu ciemne punkty (fot. 80), Ich retusz jest dosyć żmudny i praktycznie udaje się jedynie wówczas, gdy rozmiary tych plamek są niewielkie.

Categories: Fotografia

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>