BŁĘDY WYSTĘPUJĄCE PRZY ZDJĘCIACH „MAKRO“ CZ. II

BŁĘDY WYSTĘPUJĄCE PRZY ZDJĘCIACH „MAKRO“ CZ. II

Na zdjęciach „makro” wykonanych przy użyciu aparatu Exa dawnego typu powstaje pewnego rodzaju winietowanie opisane szczegółowo na str. 39. W wypadku tych aparatów długości pierścieni nie może przekroczyć 40 mm, a więc przy obiektywne standardowym 50 mm skala dokonywanych zdjęć „makro” nie może przekraczać stosunku 1 : 1,25. Jest to jedyny sposób uniknięcia tego winietowania.

Niekiedy spotykamy zdjęcia „makro” wyraźnie prześwietlone i to nawet dość silnie. Ma to miejsce zazwyczaj wówczas, gdy fotografujemy przy użyciu obiektywów’ wyposażonych w automatyczne przysłony zaskokowe lub przyciskowe. Przysłony takie zamykają się do nastawionej uprzednio wartości dopiero w momencie dokonywania zdjęcia, czyli w momencie naciśnięcia spustu migawki aparatu. Po założeniu pierścienia pośredniego obiektyw zostaje odsunięty od aparatu i wówczas nie ma już sprzężenia między spustem migawki a guzikiem uruchamiającym automatyczną przysłonę w obiektywne. Ostrość nastawiamy na matówce przy pełnym otworze, a później naciskamy spust migawki, zapominając, że przysłona nie zamknęła się do odpowiedniej wartości. W rezultacie zdjęcie jest prześwietlone.

Niektóre aparaty, jak np. Exakta, można uzupełnić specjalnym łącznikiem (łączącym spust migawki z guzikiem spustowym obiektywu) zapewniającym jednoczesne uruchomienie obu mechanizmów. W innych aparatach nie rozporządzamy takim udogodnieniem, W celu uniknięcia tego błędu należy przed naciśnięciem spustu migawdd ręcznie przymknąć przysłonę obiektywu do odpo- wiedniej wartości. Obiektywy wyposażone w automatyczną przysłonę przyciskową wymagają uprzedniego wyłączenia automatyki.

W wypadku zdjęć prześwietlonych, co zostało stwierdzone dopiero po wywołaniu, można podjąć próby ratowania ich w sposób opisany na str. 53. Najlepiej jednak w miarę możności powtórzyć zdjęcia przy doborze właściwych warunków naświetlania. Pomiaru ekspozycji dokonujemy jak najbliżej fotografowanego przedmiotu, aby uniknąć wpływu otoczenia na wynik pomiaru, starajmy się jednak przy tym o to, aby ani ręka, ani światłomierz nie rzuciły na fotografowany przedmiot swego cienia. Cień taki spowodowałby również zafałszowanie wyniku pomiaru.

Categories: Fotografia

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>