BŁĘDY WYSTĘPUJĄCE PRZY ZDJĘCIACH „MAKRO“ CZ. II

Na zdjęciach „makro” wykonanych przy użyciu aparatu Exa dawnego typu powstaje pewnego rodzaju winietowanie opisane szczegółowo na str. 39. W wypadku tych aparatów długości pierścieni nie może przekroczyć 40 mm, a więc przy obiektywne standardowym 50 mm skala dokonywanych zdjęć „makro” nie może przekraczać stosunku 1 : 1,25. Jest to jedyny sposób uniknięcia tego winietowania.

Niekiedy spotykamy zdjęcia „makro” wyraźnie prześwietlone i to nawet dość silnie. Ma to miejsce zazwyczaj wówczas, gdy fotografujemy przy użyciu obiektywów' wyposażonych w automatyczne przysłony zaskokowe lub przyciskowe. Przysłony takie zamykają się do nastawionej uprzednio wartości dopiero w momencie dokonywania zdjęcia, czyli w momencie naciśnięcia spustu migawki aparatu. Po założeniu pierścienia pośredniego obiektyw zostaje odsunięty od aparatu i wówczas nie ma już sprzężenia między spustem migawki a guzikiem uruchamiającym automatyczną przysłonę w obiektywne. Ostrość nastawiamy na matówce przy pełnym otworze, a później naciskamy spust migawki, zapominając, że przysłona nie zamknęła się do odpowiedniej wartości. W rezultacie zdjęcie jest prześwietlone.

Niektóre aparaty, jak np. Exakta, można uzupełnić specjalnym łącznikiem (łączącym spust migawki z guzikiem spustowym obiektywu) zapewniającym jednoczesne uruchomienie obu mechanizmów. W innych aparatach nie rozporządzamy takim udogodnieniem, W celu uniknięcia tego błędu należy przed naciśnięciem spustu migawdd ręcznie przymknąć przysłonę obiektywu do odpo- wiedniej wartości. Obiektywy wyposażone w automatyczną przysłonę przyciskową wymagają uprzedniego wyłączenia automatyki.

W wypadku zdjęć prześwietlonych, co zostało stwierdzone dopiero po wywołaniu, można podjąć próby ratowania ich w sposób opisany na str. 53. Najlepiej jednak w miarę możności powtórzyć zdjęcia przy doborze właściwych warunków naświetlania. Pomiaru ekspozycji dokonujemy jak najbliżej fotografowanego przedmiotu, aby uniknąć wpływu otoczenia na wynik pomiaru, starajmy się jednak przy tym o to, aby ani ręka, ani światłomierz nie rzuciły na fotografowany przedmiot swego cienia. Cień taki spowodowałby również zafałszowanie wyniku pomiaru.

Categories: Fotografia

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>