Daily Archives 07/03/2017

BŁĘDY WYSTĘPUJĄCE PRZY ZDJĘCIACH „MAKRO“ CZ. II

Na zdjęciach „makro” wykonanych przy użyciu aparatu Exa dawnego typu powstaje pewnego rodzaju winietowanie opisane szczegółowo na str. 39. W wypadku tych aparatów długości pierścieni nie może przekroczyć 40 mm, a więc przy obiektywne standardowym 50 mm skala dokonywanych zdjęć „makro” nie może przekraczać stosunku 1 : 1,25. Jest to jedyny sposób uniknięcia tego winietowania.

Categories: Fotografia
dalej