BŁĘDY NAPEŁNIANIA KOREKSU WYWOŁYWACZEM

Przy nawijaniu na szpulę nie wolno błony wraz z taśmą separacyjną zbyt mocno naciągać, bowiem może spowodować to pofałdowanie błony, a co za tym idzie – zetknięcie się jej z taśmą separacyjną.

W koreksach beztaśmowych jednospiralnych błonę należy nawijać emulsją na zewnątrz. Normalnie błona w kasetce małoobrazkowej zwinięta jest emulsją do wewnątrz. Ponieważ w takim stanie pozostaje zwykle przez czas dłuższy, po rozwinięciu ma w dalszym ciągu tendencję do samoczynnego zwijania się w ten sam sposób, a więc emulsją do środka. Podobna jest w tym do sprężyny. Nawijając ją emulsją na zewnątrz, naprężamy ją i dzięki temu uzyskujemy jej usztywnienie, a tym samym zmniejszamy tendencję do sklejania się ze sobą sąsiednich zwojów. Zjawisko to można z powodzeniem wykorzystać również z taśmą separacyjną, nawijając błonę emulsją na zewnątrz.

Wlewać wywoływacz do koreksu powinniśmy bez żadnych przerw, jednym ciągłym strumieniem, posługując się odpowiednim lejkiem. Wywoływacz powinien być przygotowany przedtem w wygodnym do nalewania naczyniu (np. w zlewce) w takiej ilości, aby wypełnił cały koreks.

Zdjęcia obciążone opisanymi w tym rozdziale błędami dadzą się uratować tylko w tym wypadku, jeżeli fragment negatywu z wadą można przez odpowiednie wykadrowanie obciąć.

Categories: Fotografia

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>