Winetowanie

Kiedy widzimy że w narożnikach naszego zdjęćia jest lekkie niedoświetlenie, nazywamy to winetowaniem. Jest to efekt, który objawia się wyraźniej przy szerokim kącie widzenia obiektywu. Więc im nasz obiektyw jest tańszy i prostszy, tym ten efekt niedoświetlenia naszego zdjęcia będzie bardziej widoczny. Wyróżniamy trzy podstawowe rodzaje tego efektu czyli, winetowanie optyczne, winetowanie mechaniczne oraz winetowanie pikselowe. Winetowanie mechaniczne spowodowane jest nałożeniem na nasz obiektyw dodatkowego elementu, jak filtr, czy osłona przeciwsłoneczna, które zasłaniają ten obiektyw przed promieniami słonecznymi, czyli tych, które odwzorowują obraz na skraju kadru. Winetowanie optyczne wynika z praw optyki, to znaczy że naświetlenie filmu, czy matrycy jest proporcjonalne do 4 potęgi kosinusa kąta padania promienia. Winetowanie pikselowe jest podobnie jak optyczne, zależne od kąta padania promienia na piksel. Im ten kąt jest większy, czyli im promień jest bardziej odchylony od osi optycznej mikrosoczewki nad pikselem, tym naświetlenie piksela jest mniejsze.

Categories: Fotografia

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>