SŁONCE W OBIEKTYW

Na zdjęciu widać obraz słońca, zwłaszcza gdy prześwituje ono poprzez gałęzie drzew w postaci wieloramiennej gwiazdy (fot. 51). Inny przypadek polega na tym, że na zdjęciu (pozytywie) występują jasne plamy bądź w formie kręgów, bądź też regularnych wielokątów (patrz fot. 52). Jeżeli zaświetlenie było bardzo silne, wówczas plamy są zupełnie białe i obraz w tych miejscach zanika. Przy słabszym zaświetleniu występuje jedynie miejscowe rozjaśnienie obrazu połączone ze zmniejszeniem kontrastu. Ten ostatni objaw jest typowy dla opisywanego błędu. Czasem znów zaświe- tlenia takie objawiają się w postaci jasnych linii o kształcie regularnych wieloboków lub kręgów. Przyczyny są jednak te same, co w poprzednim wypadku.

Mogą też zdarzyć się bardzo silne zaświetlenia obrazu w postaci jasnych plam na pozytywie, rozlewających się zazwyczaj od brzegu obrazu ku jego środkowi. Przyczyną tych zjawisk jest dostanie się wprost do obiektywu bezpośrednich promieni słonecznych. Obraz słońca w postaci wie- loramiennej gwiazdy powstaje wówczas, gdy fotografujemy słońce np. poprzez gałęzie drzew, a przysłona obiektywu w czasie dokonywania zdjęć została silnie przymknięta. Zjawisko spowodowane jest częściowym uginaniem się promieni słonecznych bądź na krawędzi małego otworu przysłony, bądź na gałęziach, poprzez które fotografowaliśmy.

Nieregularne plamy spowodowane są przypadkowym odbiciem silnych bocznych w stosunku do obiektywu promieni słonecznych od krawędzi soczewek obiektywu lub wewnętrznych części jego oprawy. Kształt i położenie tych plam zależy od kąta, pod jakim promienie dostają się do obiektywu.

Categories: Fotografia

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>