SKUTKI NIEWŁAŚCIWEJ TEMPERATURY WYWOŁYWACZA

Przy zmianach temperatury w dół lub w górę od powszechnie przyjętych norm negatywy wywoływane w drobnoziarnistym wywoływaczu metolowo-hydrochinonowym wychodzą nie dowołane lub też przewołane (przy zachowaniu stałego czasu wywoływania), jak to jest opisane szczegółowo na str. 127 i 128.

Podwyższanie temperatury wywoływacza przyspiesza wprawdzie proces wywoływania, daje jednak szereg niepożądanych efektów ubocznych, o których już była mowa na innych stronach tej książki. Dalsze przekroczenie temperatury pociąga za sobą topienie się i spływanie emulsji, o czym szczegółowo na str. 148.

Odwrotnie, obniżenie temperatury wywoływacza i przedłużanie czasu wywoływania powiększa kontrasty uzyskanych negatywów. Jeżeli jednak temperaturę obniżyć poniżej 15°C, wówczas negatywy będą wychodziły bardzo miękkie i słabo kryte. Tłumaczy się to tym, że wchodzący w skład większości wywoływaczy (m. in. również i wywoływacza N 2) hydrochinon gwałtownie zmniejsza swoją aktywność w temperaturze poniżej 15 °C. Natomiast pracujący nadal metol z natury pracuje bardzo miękko. Większość recept (z wyjątkiem wywoływaczy specjalnych, takich jak np. tropikalne, które przeznaczone są do pracy w podwyższonych temperaturach lub też innych wywoływaczy przewidzianych dla temperatur niskich) przystosowana jest do pracy w temperaturze od 18 do 20°C i w tym zakresie najlepiej spełnia swoje zadanie.

Celem uniknięcia niemiłych niespodzianek i uzyskania prawidłowych wyników nie dopuszczajmy do zmian temperatury kąpieli wywołujących. Ten parametr powinien być zawsze stały i nie może przekraczać granic zakreślonych wartościami 18 i 20°C. Użycie termometru przy wywoływaniu błon jest rzeczą nieodzowną! W razie potrzeby wywoływacz ochładzamy lub też podgrzewamy do właściwej temperatury po każdym użyciu, jeśli np. wywołujemy kilka błon. Dokonujemy tego przez wstawienie naczynia z wywoływaczem do zimnej lub ciepłej wody, zależnie od sytuacji.

Categories: Fotografia

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>