ROZJAŚNIENIE NEGATYWU W POBLIŻU SILNIE ZACZERNIONYCH MIEJSC

Najbliższe otoczenie silnie zaczernionych na negatywie miejsc wykazuje wyraźne zmniejszenie krycia, jest po prostu jaśniejsze. Wytłumaczenie tego zjawiska jest dosyć proste. W miejscach silnie zaświetlonych następuje w procesie wywoływania intensywna redukcja światłoczułych soli srebra na srebro metaliczne. Tym samym w miejscach tych wywoływacz ulega silnemu zużyciu, pojawiają się w nim duże ilości bromków (będące ubocznym produktem procesu wywoływania), które działają hamująco na przebieg wywoływania. Aktywność takiego wywoływacza silnie spada. Przy słabej cyrkulacji kąpieli w koreksie (co może być wynikiem nieporuszania lub zbyt słabego poruszania szpulą) ten miejscowo zużyty i mniej aktywny wywoływacz nie jest w dostatecznym stopniu uzupełniany i zastępowany przez świeży i aktywny jeszcze wywoływacz. Na najbliższe otoczenie silnie zaczernionego miejsca będzie więc działał jedynie wywoływacz o zmniejszonej aktywności. Dlatego sąsiednie miejsca będą wywołane dużo słabiej, będą jaśniejsze.

Przeciwdziałać temu zjawisku można jedynie przez spowodowanie intensywniejszej cyrkulacji kąpieli wywołującej w ko- reksie. Sposoby przeprowadzenia tego były omówione w poprzednim ustępie na str. 141.

Błędu tego na wywołanym negatywie naprawić się nie da. Zarówno negatyw małoobrazkowy, jak i formatu 6X6 cm są zbyt małe, aby można było przeprowadzać na nich jakiekolwiek zabiegi retuszerskie, a jedynie na tej drodze można próbować usunąć ten błąd.

Categories: Fotografia

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>