PRZERYSOWANIE CZ. II

Na fot. 42 mamy portret wykonany obiektywem krótkoogni- skowym z niewielkiej odległości. Widać na nim wyraźnie nadmierne przerysowanie nosa i przedniej części twarzy, natomiast uszy i dalej położone fragmenty głowy są nieproporcjonalnie małe. Dla porównania na fot. 43 przedstawiona jest ta sama osoba, ale fotografowana obiektywem długoogniskowym z dużo większej odległości. Wszystkie fragmenty twarzy oddane tu są według zupełnie innej perspektywy, dużo bliższej rzeczywistości.

W celu uniknięcia przerysowania w pierwszym rzędzie należy przyjąć stalą zasadę, że ani portretów, ani zdjęć całych osób nie wykonujemy z odległości mniejszej niż dwa do trzech metrów, jeżeli mamy do dyspozycji obiektyw standardowy lub też krótkoogniskowy. Naturalnie wówczas fotografowany obiekt nie wypełni nam całego formatu zdjęcia. Unikniemy jednak błędów przerysowania, a w czasie wykonywania powiększenia skadru- jemy odpowiednio nasz obraz, powiększając jedynie interesujący nas fragment. Do zdjęć portretowych najlepiej użyć obiektywów długoogniskowych, co najmniej dwukrotnie dłuższych niż obiektyw standardowy. A więc np. w fotografii małoobrazkowej będą to obiektywy o ogniskowej 100 mm lub dłuższej, ale nie większej niż 180 mm. Obiektyw taki, nawet przy założeniu, że chcemy naszym motywem wypełnić cały format zdjęcia, sam narzuci odpowiednio dużą odległość od portretowanej osoby i tym samym uchroni przed przerysowaniem.

Zwróćmy również uwagę i na to, aby nie upozować fotografowanej osoby np. tak, jak to widzimy na fot. 41. Jeżeli nie pozwolimy jej wyciągać nóg czy też rąk w kierunku aparatu i namówimy raczej do zajęcia pozycji, w której i głowa, i nogi byłyby oddalone mniej więcej o taką samą odległość od aparatu, wówczas nawet przy użyciu obiektywu standardowego nie powinny wystąpić zbyt rażące przerysowania.

Z powyższych rozważań należy starannie wyłączyć te wszystkie wypadki, w których przerysowanie zostało celowo zastosowane przez fotografującego, jako jeden ze środków wyrazowych jego wypowiedzi artystycznej.

Czy można poprawić gotowe zdjęcia, na których wystąpiło przerysowanie? W niektórych wypadkach, w których przerysowane elementy nie nakładają się na resztę, można poprawić po prostu przez odpowiednie wykadrowanie, Przerysowanych portretów uratować się nie da.

Categories: Fotografia

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>