PROBLEMY Z BŁONĄ ZWOJOWĄ W APARACIE

Inną przyczyną może być zacinanie się szpulki w kasetce lub błony w jej szczelinie. Może też zdarzyć się, że transportowy bębenek zębaty (który przy powrotnym przewijaniu błony powinien się swobodnie obracać) stawia ze swojej strony nadmierny opór. Przyczyna tego tkwi w mechanizmie aparatu i może być usunięta jedynie przez odpowiedni warsztat. Wreszcie przyczyną może być nasza nieumiejętność posługiwania się aparatem, np. niedostateczne odblokowanie szpulki, na której jest w aparacie zwinięta naświetlona błona. Jeżeli niedokładnie przełączymy odpowiednią dźwigienkę lub nie dość mocno wciśniemy przeznaczony do tego guzik, wówczas szpulka z błoną będzie stawiała opór, który może nawet doprowadzić do zerwania błony. Należy więc przestrzegać wskazówek zamieszczonych w fabrycznym opisie obsługi aparatu. Gdyby mimo to opór nie ustępował, oznaczałoby to, że w aparacie powstało jakieś uszkodzenie. Wówczas trzeba oddać aparat do naprawy.

Przyczyną opisanych na str. 41 i 119 rys na błonie mogą być w wypadku aparatu na błony zwojowe unieruchomione rolki, po których przesuwa się błona. Usunięcie tego defektu także powierzymy warsztatowi naprawczemu. Ponadto rysować błonę mogą jeszcze inne elementy aparatu, z którymi styka się ona w czasie przesuwania, a najczęściej kurz i brud, który dostał się do wnętrza aparatu i osiadł na jego elementach.

Błona zwojowa wykazuje rysy jedynie po stronie emulsji, strona podłożona chroniona jest bowiem wstęgą papierową. Gdybyśmy jednak na takiej błonie zaobserwowali rysy od strony podłoża, oznaczałoby to, że mogły one powstać bądź w procesie obróbki (patrz str. 119 i 137), bądź później. Błona małoobrazkowa natomiast może ulec porysowaniu w aparacie z obu stron. Szczególnie zaś niebezpieczne są kurz, pył, kawałeczki oderwanej błony i wszelkiego rodzaju brud, jakie mogą się dostać do wyłożonej pluszem szczeliny kasetki małoobrazkowej. Taki zabrudzony plusz rysuje błonę bardzo złośliwie.

Categories: Fotografia

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>