PODWÓJNE NAŚWIETLENIE KLATKI NEGATYWU

Na jednym zdjęciu mamy dwa obrazy nałożone jeden na drugi i wzajemnie przenikające się (patrz fot. 38). Czasem prowadzić to może do niezamierzonych efektów komicznych. Przyczyną wspomnianego błędu jest wykonanie dwóch kolejnych zdjęć na jednej i tej samej klatce negatywu. Stać się tak mogło wówczas, gdy fotografujący po wykonaniu pierwszego zdjęcia zapomniał przesunąć błonę o jedną klatkę. Błąd ten może powstać jedynie w aparatach fotograficznych prostszej konstrukcji, jak np. „Druh”, ,,Ami” czy też inne aparaty skrzynkowe, niektóre mieszkowe, a także poszczególne modele lustrzanek dwuobiektywowych, Aparaty te nie mają bowiem blokady zabezpieczającej przed podwójnym naświetleniem zdjęcia.

Jeżeli aparat nasz wyposażony jest w taką blokadę, a mimo to zdarzają się nam podwójnie naświetlone zdjęcia, oznacza to, że odpowiedni mechanizm uległ uszkodzeniu lub rozregulowaniu i aparat należy oddać do warsztatu w celu dokonania naprawy.

Inną przyczyną podwójnie naświetlonych zdjęć może być uszkodzenie mechanizmu przesuwu błony, o czym była już mowa na str. 40. Wówczas też może występować częściowe zachodzenie sąsiednich klatek negatywu na siebie i podwójne naświetlenie będzie dotyczyło tylko fragmentów tych klatek,

W wypadku aparatów prostszych nie posiadających blokady jedynym sposobem uniknięcia podwójnego naświetlenia klatki jest natychmiastowe przesuwanie błony o jedną klatkę po zrobieniu zdjęcia. Należy w sobie po prostu wyrobić odruch warunkowy.

Błędu podwójnego naświetlenia jednej klatki negatywu nie da się poprawić i usunąć na gotowym zdjęciu. Naturalnie nie dotyczy to zdjęć, na których podwójna ekspozycja jest efektem świadomego i celowego zamiaru fotografującego.

Categories: Fotografia

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>