OTWOREK W ROLETCE MIGAWKI SZCZELINOWEJ

Na negatywie widać na każdej klatce w tym samym miejscu czarny punkt, od którego czasami może się rozchodzić koncentrycznie słabnące zaświetlenie obrazu. Na poszczególnych klatkach punkty te mogą różnić się stopniem zaczernienia, ale zawsze wypadają w tym samym miejscu. W niektórych wypadkach za ciemnymi punktami ciągną się smugi bądź wzdłuż błony, bądź też ukośnie.

Przyczyną tych zjawisk jest otworek w roletce migawki szczelinowej. Otworek taki przepuszcza światło, które padając na błonę, powoduje zaświetlenie w postaci plamki odpowiadającej kształtem i wielkością temu otworkowi. Zaświetlenia błony następują bądź przed zdjęciem, bądź też po jego wykonaniu zależnie od tego, która roletka migawki jest przedziurawiona. Smugi idące od ciemnych punktów spowodowane są zaświetleniem błony na skutek przesuwania się wzajemnego błony i roletek migawki w czasie jej napinania. Otworek przesuwając się wraz z rolet- ką pozostawia na błonie smugę. Jeżeli roletki migawki i błona przesuwają się w przeciwnych kierunkach, wtedy smugi układają się wzdłuż błony. Ukośne ułożenie smug ma miejsce wówczas, gdy roletki migawki poruszają się pionowo. Nachylenie smugi jest wypadkową ruchu pionowego otworka oraz ruchu podłużnego samej błony.

Otworek w roletce migawki może powstać wskutek przekłucia lub też przetarcia gumowanej tkaniny, z której najczęściej wykonane są roletki. Istnieje jednak także niebezpieczeństwo wypalenia takiego otworka przez promienie słoneczne. Po wykonaniu zdjęcia bowiem w większości lustrzanek jednoobiektywowych (z wyjątkiem aparatów wyposażonych w lustro samopowrotne) lustro unosi się ku górze i pozostaje w tym położeniu aż do powtórnego napięcia migawki. W tej sytuacji obraz rzucany przez obiektyw aparatu pada nie na matówkę, lecz na powierzchnię roletek migawki. Jeżeli się aparat w takim stanie i z odsłoniętym obiektywem pozostawi przypadkowo na słońcu, może się zdarzyć, że promienie słoneczne padną na obiektyw. Obiektyw skupi te promienie w swoim ognisku, które wypadnie blisko powierzchni roletki. Tak zogniskowane promienie w ciągu kilku sekund wypalą niewielką dziurkę w roletce.

Categories: Fotografia

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>