OPUSZCZENIE NIE NAŚWIETLONEJ KLATKI NA BŁONIE

Na wywołanej błonie fotograficznej niektóre klatki są zupełnie przejrzyste, nie ma na nich żadnego obrazu. Czasem może być kilka takich klatek, czasem tylko jedna. Przyczyną tego zjawiska jest nienaświetlenie obrazu fotograficznego.

Zawinić tu mogło wiele okoliczności. Jedną z nich jest całkowite zasłonięcie obiektywu. Normalnie dla ochrony obiektywu używa się specjalnych kapturków, zakładanych na jego przednią część. Jeżeli przed zdjęciem zapominamy zdjąć taki kapturek z obiektywu, wówczas na błonie nie naświetli się nam żaden obraz. Błąd ten możliwy jest oczywiście do popełnienia jedynie w wypadku aparatu z niezależnym celownikiem, w którym widzimy obraz nawet przy zasłoniętym obiektywie.

Dosyć często spotykaną przyczyną nienaświetlenia klatki jest przesunięcie przez fotografującego błony w aparacie bez uprzedniego wykonania zdjęcia. Błąd ten jest możliwy jedynie w aparatach prostszej konstrukcji nie wyposażonych w blokadę zabezpieczającą. W blokadę taką zaopatrzona jest natomiast większość produkowanych obecnie aparatów małoobrazkowych oraz średniej i wyższej klasy aparaty na błony zwojowe. Działanie blokady polega na tym, że przed naciśnięciem spustu, co jest równoznaczne z wykonaniem zdjęcia, nie można uruchomić mechanizmu przesuwu błony i przewinąć jej o jedną klatkę dalej. Prawie we wszystkich obecnie budowanych aparatach średniej i wyższej klasy stosuje się równocześnie podwójną blokadę, a mianowicie zarówno przeciwko opuszczeniu nie naświetlonej klatki, jak też przeciw podwójnemu naświetleniu tej samej klatki.

Categories: Fotografia

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>