ODWRÓCENIE NEGATYWU STRONAMI

Jak uniknąć opisanych powyżej błędów? Przed przystąpieniem do wykonywania powiększeń należy zawsze sprawdzić prawidłowość ustawienia żarówki w powiększalniku. W tym celu zakładamy do aparatu jakikolwiek negatyw i nastawiamy na ostrość, rzutując obraz na białe tło maskownicy. Następnie wyjmujemy negatyw i zakładamy do powiększalnika z powrotem ramkę negatywową, tak aby otrzymać na maskownicy prostokąt świetlny ograniczony wymiarami negatywu (okienko maski negatywowej do negatywów). Kontrolujemy optycznie, czy cała powierzchnia formatu negatywu (prostokąt świetlny) oświetlona jest równomiernie. Jeżeli tak nie jest, wówczas zmieniamy położenie żarówki, aż uzyskamy równomierne oświetlenie. Teraz możemy założyć właściwy negatyw i przystąpić do wykonywania powiększeń.

Na wykonanym powiększeniu lub odbitce stykowej okazuje się, że na zdjęciu zostały zamienione miejscami strona prawa i lewa. Najłatwiej zauważyć to na dobrze nam znanym widoku lub też na takim zdjęciu, gdzie widać jakieś napisy (patrz fot. 82).

Przyczyną tego jest błędne założenie negatywu do powiększalnika czy też kopiarki. Negatyw powinien być w kopiarce i powiększalniku zwrócony zawsze emulsją w stronę papieru. Błąd polega więc na założeniu negatywu emulsją ku górze, a stroną podłoża do obiektywu powiększalnika. W wypadku kopiarki stykowej błąd polega na tym samym. Wówczas to strony lewa i prawa zostaną zamienione miejscami. Przy kopiowaniu stykowym wystąpi jednocześnie lekkie zmniejszenie ostrości na odbitce.

Dla uniknięcia tego błędu trzeba pamiętać o założeniu negatywu emulsją w stronę emulsji papieru fotograficznego. To oczywiście nie przeszkadza świadomie stosować odwrócenia niektórych negatywów ze względów kompozycyjnych. Nie mogą one jednak zawierać napisów.

Categories: Fotografia

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>