NIESZCZELNOŚĆ ROLETEK MIGAWKI SZCZELINOWEJ

Nieszczelność roletek migawki szczelinowej będzie powodowała przenikanie rozproszonego światła do wnętrza aparatu. Jeżeli będzie ono przenikało poza roletki migawki, np. przez nieszczelne marginesy zasłaniające brzegi roletek, wówczas ulegnie powolnemu zaświetleniu cala powierzchnia negatywu. Intensywność tego zaświetlenia będzie zresztą zależna od stopnia nieszczelności roletek oraz od tego, jak długo aparat pozostawał z odsłoniętym obiektywem.

Jeżeli zaświetlenie będzie najintensywniejsze w jednym punkcie (i to zawsze w tym samym punkcie na wszystkich klatkach negatywu) i od tego punktu będzie rozchodziło się promieniście we wszystkich kierunkach, oznacza to, że w roletce jest maleńki otworek, przez który światło pada na powierzchnię błony. To uszkodzenie migawki opisane jest szczegółowo na str. 36.

Wreszcie szczelina migawki może się nie zamykać całkowicie po zdjęciu i w czasie powtórnego napinania migawki pozostaje nieco uchylona. Ponieważ roletki przy napinaniu migawki odbywają drogę powrotną, taka nie zamknięta szczelina, przesuwając się wzdłuż całego formatu klatki negatywu, spowoduje zaświetle- nie całej powierzchni znajdującej się za migawką błony. W wypadku aparatu małoobrazkowego taka nie zamykająca się szczelina może nawet spowodować zaświetlenie całej błony przy cofaniu jej do kasetki.

Nieszczelność roletek może mieć swoją przyczjmę w tym, że ktoś niepowołany rozkręcał kiedyś aparat i złożył go z powrotem w sposób niedokładny lub nawet spowodował przy tej okazji trwałe odkształcenia osłonek roletek. Dziurka w roletce może powstać wskutek nieostrożnego przekłucia, przetarcia w miarę zużycia, lub wskutek wypalenia przez promienie słoneczne, o czym szczegółowo na str. 37. Natomiast niedomykanie się szczeliny wskazuje na uszkodzenie mechanizmu napędu roletek.

Wszystkie te wady można sprawdzić wizualnie bez konieczności wykonywania zdjęć próbnych, metodą opisaną na str. 25. Sprawdzanie nie zamykającej się szczeliny przeprowadzamy w ten sposób, że w czasie obserwacji migawki od strony błony powoli napinamy ją tak, abyśmy widzieli przesuwanie się styku obu roletek.

Wszystkie opisane powyżej wypadki wymagają starannego remontu aparatu. Zdjęcia wykazujące wspomniane wady nadają się w zasadzie do kosza. Wyjątek mogą stanowić zdjęcia z minimalnymi plamkami (mały otworek w migawce), które dadzą się wyretuszować na pozytywie.

Categories: Fotografia

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>