NIESZCZELNOŚĆ KASETKI BŁONY MAŁOOBRAZKOWEJ

Nieszczelność kasetki, w której znajduje się błona małoobrazkowa, powoduje zaświetlenie tej błony. Zaświetlenie to można stwierdzić, rzecz jasna, dopiero po wywołaniu zdjęć. Na początku błony uwidacznia się wówczas szereg poprzecznych, ciemnych pasków o nieregularnych kształtach (jak np. na fot. 17) powtarzających się w jednakowych odstępach (mniej więcej co dwie klatki). Każdy następny z tych pasków (licząc od początku błony) jest nieco słabszy.

Przyczyną tych zaświetleń jest przedostawanie się światła do wnętrza kasetki w czasie zakładania błony. Chodzi tu w pierwszym rzędzie o szczelinę, przez którą błona wysuwa się z kasetki. Plusz w szczelinie wyciera się z czasem, jego włoski ulegają przygnieceniu i w efekcie uszczelnienie przestaje być skuteczne. Przyczyną nieszczelności może być też powiększenie odległości obu okładzin pluszowych, np. na skutek mechanicznego uszkodzenia samej kasetki lub jej przeładowania. Im większa nieszczelność i bardziej intensywne światło, jakie pada na kasetkę, tym większa ilość zwojówT zostanie zaświetlona, a więc tym więcej bedzie ciemnych pasków na wywołanej błonie. Rzecz ciekawa, najczęściej ulega zaświetleniu w tych wypadkach tylko pierwsza i trzecia klatka, odliczywszy naturalnie zaświetlony początek. Rzadko natomiast zdarzają się zaświetlenia spowodowane przez nieszczelność w innych miejscach kasetki. Nieszczelności takie mogą powstać jedynie wskutek mechanicznego uszkodzenia kasetki. Wówczas nie nadaje się ona w ogóle do użytku.

Categories: Fotografia

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>