NIERÓWNOMIERNY RUCH ROLETEK MIGAWKI SZCZELINOWEJ

Charakterystyczny dla tego rodzaju wady migawki objaw polega na nierównomiernym zaczernieniu powierzchni negatywu, przy czym nierównomierność ta przebiega w kierunku zgodnym z kierunkiem ruchu roletek migawki. Jeżeli roletki przebiegają poziomo, to i zmiany zaczernienia również rozłożone są w kierunku poziomym jak na fot. 9. Przy pionowym ruchu roletek zmiany te także będą szły w kierunku pionowym. Nierównomierne zaczernienie powierzchni negatywu wynika z tego, że nierównomierny ruch roletek powoduje zmiany szerokości szczeliny w cza- sie jej przebiegu przed negatywem lub zmiany prędkości jej ruchu. Następstwem tego są różnice w ekspozycji poszczególnych stref powierzchni negatywu, a co za tym idzie – różne zaczernienie tych stref po wywołaniu.

Istotną przyczyną opisanego powyżej złego działania migawki są uszkodzenia mechanizmu napędu roletek. Będą to więc zatarcia łożysk, odkształcenia lub pęknięcia sprężyn naciągowych, dodatkowe i zmienne opory na drodze przebiegu roletek, niekiedy silny mróz.

Jak uniknąć nierównomiernego naświetlenia powierzchni negatywu? Jeżeli zauważymy występowanie tego zjawiska, a widoczne ono będzie albo na wszystkich kolejnych klatkach negatywu, albo tylko na niektórych (jeżeli np. opory w łożyskach występują nieregularnie), to należy oddać aparat do remontu. Jest to jedyny sposób wyeliminowania tych błędów.

Wad tych nie da się usunąć z gotowych zdjęć. Jedyny wyjątek stanowią takie negatywy, których środek jest mniej więcej równo naświetlony. Wówczas można powiększyć tylko ten środkowy fragment, drobne różnice gęstości negatywu wyrównując przez dodatkowe doświetlanie i przesłanianie fragmentów obrazu na desce powiększalnika (patrz str. 65).

Categories: Fotografia

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>