NEGATYW NIE DOWOŁANY

Rozpatrzmy trzy charakterystyczne wypadki. Pierwszym z nich będzie zdjęcie silnie prześwietlone i nie dowołane. W rezultacie otrzymamy negatyw gęsty i jednocześnie bardzo miękki, nie dający się kopiować. Zdjęcie prawidłowo naświetlone a nie do- wołane da nam negatyw cienki, lecz z zaznaczonym wyraźnie rysunkiem w światłach jak i w cieniach fot. 73. Wreszcie zdjęcie nie doświetlone i nie dowołane da negatyw pozbawiony zupełnie jakichkolwiek szczegółów w cieniach o bardzo słabym rysunku w partiach średnich i światłach (fot. 74).

Przyczyną tych wszystkich objawów jest już wspomniane wyżej niedowołanie negatywu. Niedowolanie może być spowodowane wieloma czynnikami: najczęściej będzie to zbyt krótki w stosunku do przepisanego czas wywoływania, obniżenie temperatury wywoływacza, a także zbyt mała ilość reduktora przy często stosowanym przez amatorów dzieleniu „na oko” konfekcjonowanych wywoływaczy na mniejsze porcje. Daleko idące obniżanie temperatury doprowadzi do zmiany charakteru pracy wywoływacza, co jest szczegółowo omówione na str, 140. Trzecią przyczyną może być zmniejszenie aktywności wywoływacza z różnych powodów. Wchodzi tu w grę wyczerpanie wywoływacza następujące normalnie po wywołaniu w nim określonej ilości błon. Wreszcie nie bez znaczenia jest utleniające działanie powietrza na wywoływacz. Ma to miejsce zwłaszcza wówczas, gdy wywoływacz pozostaje przez czas dłuższy w odkrytym naczyniu.

Categories: Fotografia

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>