JAK UNIKNĄĆ PORYSOWANIA BŁONY?

Linie o różnych kształtach i kierunkach (fot. 68) są spowodowane porysowaniem błony w czasie jej przewijania, np. przy ładowaniu do kasetki (co dotyczy filmu 35 mm ciętego z metrów bieżących) lub też nieostrożnym zakładaniem błony przed wywołaniem do koreksu. Wreszcie przyczyną może być niewłaściwy sposób przechowywania negatywów. Można tu przytoczyć zwijanie negatywów w rolki zamiast umieszczania ich w krótkich odcinkach w odpowiednich kopertach lub albumach, noszenie negatywów ze sobą, np. w portfelu itp. Szczególnie zaś niewskazane jest „dociąganie” luźno zwiniętej rolki, co jest, niestety, tak często praktykowane przez amatorów.

Jak uniknąć porysowania błony? W wypadku błony małoobrazkowej unikać przy ładowaniu do kasetek ocierania się jej o jakiekolwiek przedmioty. Wreszcie używać tylko takich kasetek, których stan wyklucza rysowanie błony, sprawdzać często używane kasetki i czyścić z kurzu wyłożone pluszem szczeliny. Przy zakładaniu błony do koreksu zachować jak najdalej idącą ostrożność. W wypadku stwierdzenia, że to aparat powoduje rysy na błonie, należy usunąć przyczynę, najlepiej powierzając tę pracę odpowiedniemu warsztatowi.

Skutków porysowania emulsji, które nastąpiło przed wywołaniem filmu, w zasadzie usunąć się nie da. Jedynie w wypadku, gdy porysowaniu uległo podłoże lub też emulsja już wywołanego negatywu, można starać się zmniejszyć widoczność tych rys. Przy wykonywaniu powiększenia wkładamy wówTczas negatyw pomiędzy dwie płytki szklane, wpuszczając przy tym pomiędzy negatyw a szkło po kropli gliceryny z każdej strony. Gliceryna wypełnia sobą rysy i dzięki temu stają się mniej widoczne na powiększeniu, a nawet znikają całkowicie. Na dużych powiększeniach rysy można wyplamkować.

Categories: Fotografia

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>