DBANIE O OBIEKTYW APARATU

Przy silnych mrozach może się nawet na wewnętrznych powierzchniach soczewek obiektywu pokazać trochę szronu. Powstaje on z pary wodnej zawartej w powietrzu między soczewkami. Dostała się tam ona wraz z tym powietrzem w czasie montażu obiektywu w fabryce. Po wejściu z aparatem do ciepłego pomieszczenia i po ogrzaniu się całego obiektywu szron ten znika.

Jak unikać opisanych błędów w przyszłości? Przede wszystkim należy dbać o obiektyw aparatu i chronić go przed wszelkiego rodzaju uszkodzeniami. Obiektyw powinien być stale zakryty kapturkiem, który zdejmujemy tylko na moment zdjęcia. Nie odsłaniać obiektywu w czasie wiatru, zwłaszcza w takich miejscach, jak plaża, piaszczysta droga itp. Nigdy i pod żadnym pretekstem nie dotykać obiektywu palcami, a gdyby się to nam przypadkowo zdarzyło – natychmiast oczyścić jego powierzchnię miękkim i dobrze spranym flanelowym gałgankiem. Do czyszczenia obiektywu należy używać specjalnego, miękkiego pędzelka, a jeszcze lepiej – tylko go odkurzyć strumieniem powietrza z małej gumowej gruszki. Nigdy nie rozkręcać obiektywu, a wszelkie naprawy powierzać tylko poważnemu warsztatowi. Po wejściu z mrozu do ogrzanego pomieszczenia odczekać, aż obiektyw sam się ogrzeje, a osiadła na nim rosa – zniknie. Unikać przegrzewania obiektywu, nie wystawiać go zbyt długo na działanie bezpośrednich promieni słonecznych.

Zdjęć nieostrych uratować się nie da: należy je w miarę możności wykonać powtórnie przy użyciu prawidłowo rysującego obiektywu. Oprócz podanych wyżej wad obiektywu nieostrość zdjęć może być spowodowana innymi jeszcze przyczynami. Do nich będą należały: poruszenie aparatem w czasie wykonywania zdjęcia (patrz str. 79), zatłuszczenie przedniej soczewki obiektywu lub obecność na niej kropel wody: zjawisko to na zdjęciu nazywamy rozświetleniem (patrz str. 17): wadliwe nastawienie skali odległości obiektywu (patrz str, 74), rozlegulowany dalmierz lub też złe jego sprzężenie z obiektywem (patrz str. 15).

Categories: Fotografia

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>