BŁĘDY ZWIĄZANE Z DŁUGĄ EKSPOZYCJĄ CZ. II

W wypadku zdjęć wieczornych na ulicy miasta mamy do czynienia z zarejestrowanymi na błonie smugami świateł reflektorów i innych świateł przejeżdżających samochodów czy pojazdów. Zdjęcia takie dokonywane są ze statywu, a czas naświetlania wynosi przecież co najmniej kilkanaście sekund. Oczywiście wszystkie nieruchome przedmioty zarejestrują się na zdjęciu w sposób normalny. Natomiast sylwetki przejeżdżających ulicą samochodów, jako przedmioty zmieniające szybko swoje położenie, nie pozostawią na błonie żadnych śladów, po prostu nie zarejestrują się na zdjęciu. Czas, w jakim obraz ich działa na emulsję światłoczułą, jest zbyt krótki, aby nastąpiło jej naeksponowanie.

Jedyny wyjątek stanowić będą zapalone reflektory tych samochodów, które, będąc bardzo jasnymi punktami, zostaną zarejestrowane przez emulsję błony. Ponieważ jednak przez cały czas naświetlania zdjęcia reflektory nieustannie przesuwały się, więc też na zdjęciu zobaczymy je w postaci jasnych smug, znaczących drogę przebytą przez samochody.

Jak uniknąć opisanych powyżej zjawisk? W wypadku zdjęć we wnętrzach należy stosować jak najkrótsze czasy naświetlania, aby zmniejszyć niebezpieczeństwo poruszenia się fotografowanych osób. Zasadniczo czasy te nie powinny być dłuższe niż 1/10 sek. Jednak gdy osoba fotografowana wygodnie siedzi lub stoi, a przy tym nie jest zbyt nerwowa i potrafi dłużej wytrzymać bez ruchu, wówczas czas naświetlania można przedłużyć nawet do kilku sekund. Najlepiej użyć jako dodatkowego oświetlenia reflektorów, co pozwoli nam wykonać zdjęcia na migawkę przy odpowiednio krótkim czasie naświetlania. Zamiast reflektorów można wreszcie stosować lampę błyskową, a najlepiej dwie lampy, ponieważ jedna daje oświetlenie płaskie. Nie bez znaczenia dla skrócenia niezbędnego czasu naświetlania jest również użycie wysokoczułych materiałów negatywowych.

Categories: Fotografia

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>